Spårarbete Djurgårdsplatsen

Publicerad 14 februari 2018

Delar av spårvagnsspåren vid Djurgårdsplatsen har blivit skadade och behöver bytas.

Arbetet kommer pågå mellan den 26 februari – 16 mars mellan kl. 07.00 -18.00. Arbete kommer att ske dygnets alla timmar mellan den 3 – 12 mars.

Gående och cyklister kommer att ledas förbi arbetsområdet och biltrafik kommer tidvis att ledas om. Vänligen följ skyltning och anvisningar på plats.

Aktuell information om kollektivtrafiken finns på www.vasttrafik.se