Trafikomläggning vid Götaälvbron från 5 september

Publicerad 26 augusti 2016

Hisingsbron blir en ny gata i staden som leder över älven och binder samman älvstränderna. Bron ska bidra till att utveckla Göteborgs stadskärna på båda sidor av älven men också bibehålla förutsättningen för sjöfarten att utvecklas. Just nu pågår ledningsarbeten för att förbereda Lilla Bommen och Gullbergsvass för Hisingsbron och E45:ans sänkning och överdäckning.

Trafikomläggning vecka 35-51, 2016:

Biltrafiken som ska till parkeringsplatsen som ligger under Götaälvbron, närmast kajen, leds från Stadstjänaregatan, runt Vasakronans p-hus och ner till Gullbergskajen.

Biltrafiken som ska till parkeringsplatsen under Götaälvbron, närmast Götaleden, leds från Stadstjänaregatan till Hamntorgsgatan.

Den genomgående gång- och cykeltrafiken fortsätter att gå runt Läppstiftet, längs med Gullbergskajen. Den gång- och cykeltrafik som kommer via Stadstjänarebron kommer in i området via Hamntorgsgatan mellan de båda p-husen och
fortsätter längs med arbetsområdet till Läppstiftet och till SEB:s fastighet vid Hamntorget.

In- och utfarter till parkeringshus och till Lilla Bommen fungerar som vanligt