Kapprumsbibliotek i Biskopsgården ger fler barn möjlighet till att läsa och låna böcker

Fotograf: Nina Åkeson

Publicerad 22 februari 2018

Nu satsar biblioteket i Biskopsgården på att barn och familjer kan läsa och låna böcker på fler ställen än på biblioteket. Tre kapprumsbibliotek har precis öppnat i stadsdelen: BVC på Höstvädersgatan, BVC på Friskväderstorget och Folktandvården på Vårväderstorget.

Vad är ett kapprumsbibliotek?

- Ett kapprumsbibliotek är som ett minibibliotek. Här kan barn och familj låna böcker för att läsa och titta i innan och efter besöket på exempelvis BVC. De kan också låna hem böcker och lämna tillbaka vid nästa besök eller på Biskopsgårdens bibliotek. Det finns böcker på flera språk, så kallade tysta böcker, pekböcker och bilderböcker med mera text, säger Olivera Djudja, enhetschef för biblioteken i stadsdelen.

Kapprumsbiblioteken är en del av stadens satsning på att främja läsning, genom Staden där vi läser för våra barn, Jämlikt Göteborg. I ett första steg sker läsfrämjande insatser på de olika arenorna i det familjecentrerade arbetssättet, det vill säga den struktur för samverkan som finns mellan öppna förskolan, Barnavårdscentralen, Barnmorskemottagningen och förebyggande socialtjänst. Även bemannade lekplatser kan ha kapprumsbibliotek, exempelvis hade Biskopsgårdens bibliotek ett containerbibliotek i anslutning till Bygglekplatsen i Långströmsparken sommaren 2017 och planer finns på att upprepa succén sommaren 2018.

Detta arbete går också i linje med flera andra pågående satsningar för att främja läsning i stadsdelen, exempelvis inom förskola, strandbiblioteket i Sillvik och skolbiblioteken. Kapprumsbiblioteken finansieras från Staden där vi läser för våra barn och av lokala folkhälsomedel.

Ett fjärde kapprumsbibliotek är också på gång i samarbete med socialtjänstens enhet för barn och unga 1, Höstvädersgatan 1, våning 3.

För mer information kontakta:

Olivera Djudja enhetschef biblioteket, frågor kring Bokstart.
e-post: olivera.djudja@vastrahisingen.goteborg.se,Tel: 031- 366 61 02.

Kapprumsbiblioteken är ett samarbete mellan Biblioteket i Biskopsgården, familjecentralen och det familjecentrerade arbetssättet i Biskopsgården, Utvecklingsavdelningen, samt Staden där vi läser för våra barn, Jämlikt Göteborg.