Ändrade påföljder för den som felaktigt stänger av en gata

Publicerad 4 december 2017

Trafikkontoret har beslutat att ändra påföljderna vid felaktig avstängning av gata.

Staden står inför en intensiv byggperiod och det är av högsta vikt att godkända trafikanordningsplaner efterlevs, annars finns det en risk att framkomlighet och säkerhet för samtliga trafikslag äventyras.

Läs mer på sidan "Regler för starttillstånd".