Aktivitetshus öppnas i Hammarkullen

Publicerad 17 oktober 2017

Förra veckan invigdes Hammarkullens nya aktivitetshus. Verksamheten är en av stadsdelens satsningar på att skapa en trygg och hälsofrämjande livsmiljö i Hammarkullen.

I Hammarkullen finns ett stort engagemang bland invånare i fritids- och föreningslivet. En utmaning har varit tillgång till lokaler som gör det möjligt att öppna upp fler mötesplatser och bedriva olika aktiviteter i området.

Förra veckan invigdes ett 600 kvm stort aktivitetshus där föreningar och nätverk i Hammarkullen har möjlighet att boka in sig genom ett tidbokningssystem och bedriva sina verksamheter till relativt låg kostnad. Målet med aktivitetshuset är att underlätta för invånarna att skapa en meningsfull fritid tillsammans och på så sätt öka deras tillit till varandra och samhället.

- Hur verksamheten ska utformas i detalj är inte bestämt än. Tanken är att föreningar och boende ska vara med och skapa innehållet av aktivitetshuset, säger Peter Rundkvist, projektledare i SDF Angered.

Aktivitetshuset ligger på Bredfjällsgatan 36-46 och är ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningen Angered, Bostadsbolaget, Park- och naturförvaltningen och Göteborgs Lokaler.