Ny rapport om trygghet och brottslighet i Göteborg

Publicerad 20 juni 2018

En ny rapport från Social resursförvaltning ger en samlad bild över området trygghet och brottslighet i Göteborg. - Syftet har varit att få en mer komplett och rättvisande bild genom att ställa samman fakta och statistik från flera källor, säger Rickard Silva, utvecklingsledare i Social resursförvaltning.