Knutpunkt Svingeln - ny sträckning för cyklar och fordon

Publicerad 6 november 2017

Vid Svingeln bygger Göteborgs Stad en ny samlad hållplats för enklare och säkrare byten mellan buss och spårvagn.

Ny cykelsträckning

Från mitten av november blir det en ny, tillfällig, cykelsträckning på Svingelns norra sida. Samtidigt försvinner en gång- och cykelöverfart när vi bygger de nya busshållplatserna. Gående och cyklister hänvisas till övergången västerut mot centrum.

Fordonstrafiken leds om

I mitten av november leds även fordonstrafiken från E6 mot Odinsplatsen om via Olskroken när vi bygger en ny väg för trafiken från E20. Senare i höst kommer även trafiken från E20 att ledas om via Olskroken på den nybyggda vägen. Båda omledningarna kommer att bli permanenta.

Grov tidplan

Busshållplatserna tas i bruk i december 2017 och spårvagnshållplatserna under 2018. Arbetet i sin helhet, som även omfattar en ny rondell på Redbergsvägen, beräknas vara färdigt våren 2019.

Här kan du läsa mer om förändringarna i Svingeln.