Flera av Hedens konstgräsplaner stängda resten av året

Publicerad 12 september 2017

Heden användes under EM i ridsport och en besiktning måndag 11 september visade att planerna är i dåligt skick och måste lagas innan de kan användas igen. Fyra av Hedens fem konstgräsplaner är därför nu stängda för resten av året. Det gäller planernas: Heden 3,4,5,6. Heden 2 är öppen.

Vad gäller för föreningar som bokat?

Idrotts- och föreningsförvaltningen erbjuder ersättningsplaner för de träningar och matcher som är bokade på Heden under resten av året. Förvaltningens kundservice har kontaktat alla berörda föreningar med mer information och förslag på lösningar.

Vad har hänt?

Konstgräsplanerna på Heden skadades under EM i ridsport. Detta trots att planerna täcktes över med ett tjockt lager av en sand- och fiberblandning som inför evenemanget testades på en annan konstgräsplan. Tyvärr visade det sig att detta inte var tillräckligt och att planerna nu fått skador i form av spår, gropar och på vissa ställen hål eller veck i konstgräset. Planernas nuvarande status kan innebära skaderisk för de som spelar och tränar på dem.

Det är i dagsläget inte helt klart hur lång tid det kommer att ta att återställa planerna. Idrotts- och föreningsförvaltningen behöver göra ytterligare undersökningar för att se exakt hur stora skadorna är. När dessa undersökningar är klara kommer en tidplan presenteras för när bollplanerna förväntas kunna öppna igen.