Nedtagning av riskträd i Nya allén

Publicerad 13 juni 2018

På uppdrag av Göteborgs Stad tar arborister ner två lindar i Nya allén den 14 juni, på grund av att de riskerar att falla. Träden kommer att ersättas med nya lindar till hösten.

Den 14 juni tar arborister ner två lindar i Nya Allén, på uppdrag av Göteborgs Stad. Lindarna står på varsin sida om Nya allén på sträckan mellan Ullevigatan och Smålandsgatan.

Träden är angripna av svamp (Ganoderma och Kretzschmaria deusta) som orsakar röta i stammarna. Det har gjort att träden har börjat luta. Eftersom det nu finns risk för att de faller måste de tas ner. Ett körfält i taget kommer att stängas av under tiden träden tas ner.

Lindarna kommer till hösten att ersättas med nya lindar - den typ av parklind som Göteborgs Stad använt sedan 1985.