Nu flyttar de första hyresgästerna in i de temporära bostäderna i Askimsviken

Publicerad 14 maj 2018

Nu är de temporära bostäderna i Askimsviken klara och i början av maj flyttar de första hyresgästerna in. Inflyttning sker i tre etapper under maj månad.

Totalt ska cirka 120 till 150 personer bo i de temporära bostäderna. Alla som flyttar in har fått uppehållstillstånd från Migrationsverket och är anvisade till Göteborg. De som flyttar in kommer bland annat från Syrien, Irak och Eritrea. Fastighetskontoret är hyresvärd för de som bor i bostäderna men fastigheterna förvaltas av Bostadsbolaget, som är en del av Framtidenkoncernen.

Göteborgs Stad erbjuder samhällsservice till de nya göteborgarna, såsom utbildning i samhällsorientering, förskola, skola och fritidsaktiviteter med mera.

De temporära bostäderna är uppförda med tidsbegränsat bygglov. Den 25 oktober 2016 godkände byggnadsnämnden ett tidsbegränsat bygglov för bostäderna i Askimsviken som gäller till och med 31 augusti 2026. Det finns möjlighet att förlänga det tidsbegränsade bygglovet ytterligare så att bostäderna kan stå på plats maximalt 15 år enligt nuvarande lagstiftning. Ett förlängt bygglov måste Göteborgs Stad ansöka om hos byggnadsnämnden via stadsbyggnadskontoret.


Mer information om de temporära bostäderna i Askimsviken och inflyttningen kan du läsa i det frågor- och svarsdokument som du hittar nedan.

Har du frågor kan du också vända dig till Medborgarkontoret vid Frölunda torg, telefonnummer 031-366 40 30 som är öppet vardagar mellan 10–16 (tisdagar 10–17) eller Göteborgs Stads kontaktcenter telefonnummer 031-366 00 00.

Frågor och svar:

1. Vad är temporära bostäder?

Med temporära bostäder menar Göteborgs Stad tillfälliga bostäder som bara får finnas på en plats en under en begränsad tid, som längst 15 år. Sedan måste bostäderna tas bort. De temporära bostäderna i Askimsviken består av så kallade moduler som sätts samman.

2. När sker inflyttningen i de temporära bostäderna i Askimsviken?

De första hyresgästerna flyttar in i början av maj, inflyttning sker i tre omgångar under våren.

3. Vilka och hur många personer ska bo i de temporära bostäderna?

Det är nya göteborgare som anvisats av Migrationsverket till Göteborg. Alla kommuner i Sverige är enligt bosättningslagen skyldiga att ordna boende för personer anvisas till dem.
De som ska bo i Askimsviken är både ensamstående och familjer. Lägenheterna är 1: or, 2: or och 3: or. Totalt ska runt 120–150 personer bo i Askimsviken. Alla hyresgäster har fått uppehållstillstånd av Migrationsverket.

4. Vem äger bostäderna i Askimsviken?

Bostadsbolaget, som är ett kommunalt bolag inom Framtidenkoncernen, äger och förvaltar de temporära bostäderna. Fastighetskontoret hyr bostäderna av Bostadsbolaget och är hyresvärd för de boende.


5. Hur länge kan de som flyttar in bo i de temporära bostäderna?

De temporära bostäderna i Askimsviken kan stå kvar som längst 15 år. Varje hyresgäst får ett hyresavtal med fastighetskontoret som gäller i 4 år. Under tiden hyresgästen bor i sin lägenhet är den skyldig att söka en annan bostad på bostadsmarknaden, exempelvis via Boplats.

6. Varifrån kommer de som flyttar in?

De kommer från olika länder, bland annat Syrien, Irak och Eritrea.


7. Får alla barn plats i skola och förskola till hösten när fler flyttar in i området?

Stadsdelsförvaltningen bedömer att barn som flyttar in i de temporära bostäderna och övriga barn i området kan erbjudas plats i förskola och skola inom ramen för de bestämmelser som finns, exempelvis inom fyra månader efter ansökan om förskoleplats. Plats i förskolan regleras av "Göteborgs Stads regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg" - samma regler gäller för alla.

8. De som bor i de temporära bostäderna, har de någon sysselsättning?

Många av de som flyttar in i Askimsviken har redan bott i Sverige en längre tid och har både påbörjat sin utbildning i samhällsorientering på Integrationscentrum och Svenska för invandrare, SFI. De flesta kommer att ha sysselsättning på dagarna i form av olika aktiviteter kopplat till sin etablering. Det är Arbetsförmedlingen som har huvudansvaret för att alla har en etableringsplan för att komma in det svenska samhället.