Nyhetsbrev om arbetet med jämlikt Västra Göteborg

Fotograf:Cecilia Karlsson

Publicerad 8 juni 2018

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om ny mötesplats med odlingsmöjligheter, Passalen som möjliggör aktiv fritid för alla, förskolan som berättar hur de jobbar med språkutveckling i tidiga åldrar. Detta gör förvaltningen tillsammans med samverkansparter för att minska skillnader i livsvillkor och hälsa i vår stadsdel.

Syftet med nyhetsbrevet är att visa upp exempel på hur stadsdelsförvaltningen tillsammans med samverkansparter och invånare arbetar för ett mer jämlikt Västra Göteborg. Nyhetsbrevet skickas ut till våra samverkansparter under vecka 23.

Här kan du läsa nyhetsbrevet jämlikt Västra Göteborg >>

Rubriker i nyhetsbrevet:

  • Samarbete för arbete
  • Sagostunden startskottet för det livslånga lärandet
  • Ny mötesplats med odling och lekplats
  • Passalen möjliggör en aktiv fritid för alla
  • Alla barn har rätt till ett roligt lov!
  • Chans till jobb och referenser för unga
  • Fler ska använda sin röst i valet 2018
  • Vad är jämlikt Göteborg?