Nu blir Göteborgs Stads anslagstavla digital

Publicerad 9 januari 2018

Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft. Den innebär bland annat att alla kommuner måste ha en anslagstavla på sin webbplats. Den fysiska anslagstavla som idag finns på Köpmansgatan 20 flyttar därför in på goteborg.se.

Ny anslagstavla på goteborg.se

Anslagstavlan ska bland annat informera om när nämnders protokoll blivit justerade, när nya kungörelser publiceras samt när kommunfullmäktige håller sammanträden. Anslagstavlan ska även visa när möjligheten att överklaga ett beslut går ut.

Senast andra dagen efter det att ett protokoll har justerats, ska justeringen tillkännages på anslagstavlan. Då ska det framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag det har tillkännagetts. Informationen får inte tas bort från anslagstavlan innan tider för möjlighet att överklaga har gått ut.

Lagen säger också att kommuner och landsting i sina lokaler eller på annan plats ska ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på den digitala anslagstavlan.

Fram till nu har fysiska anslag satt upp på plan 1 på Köpmansgatan 20. Framöver kommer det istället att finnas datorer på plats där du som medborgare kan ta del av innehållet på den digitala anslagstavlan.

På goteborg.se hittar du den nya digitala anslagstavlan under avsnittet Kommun och politik.

Läs mer om anslagstavlan i kommunallagen, kap 8 § 9-12