Nattligt spårarbete på Vasagatan

Publicerad 12 september 2017

Asfalten i spårområdet behöver repareras för att minska risken för olyckor.

Arbetet kommer att starta den 18 september mellan 07.00 – 16.00 för att sedan fortsätta med nattarbete 18 september – 22 september mellan kl. 22.00-06.00.

Gående och cyklister kommer att ledas förbi arbetsområdet.

Arbetet innebär viss begränsning i biltrafiken, följ skyltning på plats.

Vi hoppas att ni har överseende med eventuella störningar under arbetet.