Ledningsarbeten på Kanaltorget stör trafiken under januari och februari

Publicerad 27 december 2017

Den 8 januari kommer Trafikverket att påbörja arbetet med ledningsomläggningar på Kanaltorget. Arbetet i området beräknas att pågå till slutet av februari 2018. Störningar i form av buller kan förekomma.

Vi inleder arbetet med ledningsomläggningar på Kanaltorget och därefter arbetar vi oss vidare på Västra Sjöfarten, Östra Hamngatan och Kanaltorgsgatan. Ledningarna läggs om eftersom att de i sitt nuvarande läge hamnar i konflikt med Västlänkens tunnel. Arbetet utförs i etapper för att minimera påverkan.

Under arbetsperioden kommer framkomligheten för gående, cyklister och biltrafiken att påverkas. När Trafikverket arbetar på Västra Sjöfarten kommer alltid ett körfält att vara öppet för biltrafiken. Delar av Sankt Eriksgatan är avstängd under tiden Trafikverket arbetar, och biltrafiken, gående och cyklister hänvisas via Torggatan och Klädpressaregatan under arbetet på Östra Hamngatan och Kanaltorgsgatan. I övrigt leds gående och cyklister förbi arbetsområdena.

Biltrafiken från Brunnsparken hänvisas till Spannmålsgatan eller att vända på Östra Hamngatan.