Miljonstöd till organisationer som stöttar unga asylsökande

Fotograf:Lo Birgersson

Publicerad 12 mars 2018

Norra Hisingens stadsdelsnämnd har beslutat att fördela cirka 6,5 miljoner kronor till föreningar som arbetar med unga asylsökande utan permanent bostad.

- Stödet ska bidra till att ungdomarna får möjlighet att bo kvar i Göteborg och därmed få bättre förutsättningar att fortsätta sina gymnasiestudier. Utan stöd till eget boende riskerar unga som väljer att stanna i Göteborg på egen hand att hamna i mycket utsatta situationer, säger Anders Andrén som är chef för sektor Kultur och fritid och sektor Utbildning i Norra Hisingen och har hållit ihop processen med utlysning av bidraget.

När en ungdom fyller 18 år under sin asylprocess överförs ansvaret för personen från kommunen till Migrationsverket och ungdomarna flyttas från sina kommunala boenden till migrationsverkets boenden. I många fall innebär det att de unga får avbryta sina studier.

Därför går stödet till frivilligorganisationer

Anders Andrén menar att det i grunden finns ett stort engagemang för den här målgruppen hos frivilligorganisationerna.

- Många frivilligorganisationer stödjer redan idag ungdomar i asylprocessen med boende och annat stöd. Vi vill ge dem bättre möjligheter till ett fortsatt och utökat stöd, säger Anders.

Så gjordes urvalet

Förvaltningen har prövat ansökningarna gentemot anvisningarna i utlysningen. Stadsdelsnämnden prioriterade därefter ansökningarna och fattade beslut att tilldela organisationerna resurser utifrån deras ansökan och så långt i prioriteringslistan som det statliga bidraget räcker till.

Utlysningen riktades särskilt till organisationer som möter ungdomarna dagligen och arbetar hårt för att motivera och stötta dem. Ansökningar som syftar till att erbjuda stöd och rådgivning för målgruppen, bistå i förmedling av eget boende hos tredje part samt skapa boendelösningar har prioriterats.

Ett samarbete mellan flera olika stadsdelar

Riksdagen beslutade hösten 2017 att ge kommunerna ett tillfälligt statligt bidrag för att möjliggöra för asylsökande som hinner fylla 18 år under pågående asylprocess att bo kvar i kommunen de placerats. Stadsdelarna Angered, Centrum, Majorna Linné, och Västra Hisingen beslutade att föra över del av det bidraget till Norra Hisingen, för att kunna göra en gemensam utlysning och öppna upp för organisationer att ansöka om föreningsmedel.

De får bidrag

Bidraget fördelas mellan föreningarna, Agape som arbetar för att ge ungdomar boenden och psykosocialt stöd, Göteborgs Räddningsmission som arbetar för att få fram boendelösningar, Skyddsvärnet som arbetar med en mötesplats för unga asylsökande samt SOS Barnbyar.