Påverkan på parkeringar när vi utvecklar Göteborg

Publicerad 11 september 2017

De omfattande byggena i Göteborg kommer att påverka närmare 7 000 parkeringar de kommande åren visar en kartläggning. Framförallt är det parkeringar i centrala staden som berörs. När det gäller stora infrastrukturprojekt som Västlänken och Hisingsbron är ambitionen att fullt ut ersätta de parkeringar som berörs.

Under bygget av Västlänken, som planeras att starta 2018, kommer cirka 1 900 parkeringsplatser att påverkas. Av dessa platser är 1 100 kommunala och 800 är privata parkeringsplatser. Västlänksprojektet påverkar främst parkeringar vid Centralen, Casinot, Packhuskajen och Rosenlund samt området kring Korsvägen och Liseberg.

Ersättningsplatser ska byggas

När det gäller parkeringsplatser som påverkas av bygget av Västlänken är ambitionen att ersätta dessa med nya platser, tillfälliga eller permanenta,

- Vår prioritet är att staden ska fungera även under byggtid. Ett led i det är att ersätta de parkeringar som påverkas på grund av bygget av Västlänken. Det är en stor utmaning, men vi har kommit en bra bit på vägen i arbetet med att hitta lämpliga ytor för nya p-platser, säger Karin Holmström, projektledare för Västlänken i Staden.

De potentiella ytor för ersättningsparkeringar som Göteborgs Stad nu arbetar vidare med finns vid Packhuskajen, Heurlins Plats, Heden samt Valhalla parkering/grusplan. Även en överdäckning av Rosenlundskanalen, liknande den som gjordes vid bygget av Götatunneln, kan bli aktuellt.

Bygget av Hisingsbron har redan påverkat ett antal parkeringar på såväl Hisingssidan som fastlandssidan. Bygget av ett nytt resecentrum vid Åkareplatsen har också tagit ytor i anspråk som tidigare var parkeringar.

Hus istället för parkeringar

Förutom de stora infrastrukturprojekten kommer till år 2020 cirka 4 000 parkeringsplatser att försvinna när det byggs bostäder och verksamheter på ytor där det idag bland annat finns parkeringsplatser. Exempel på områden där många parkeringar berörs är Skeppsbron, Masthugget och Lindholmen. Här tittas det nu på olika temporära parkeringslösningar under byggtid. Och naturligtvis kommer nya, permanenta parkeringsplatser att byggas enligt de detaljplaner som staden tar fram för de nya områdena.

Pendelparkeringar byggs ut

Sammantaget kommer det dock att bli färre parkeringar i Göteborg under de närmaste åren, framförallt i de centrala stadsdelarna. Ett sätt att kompensera för detta är att fortsätta bygga ut pendel- och infartsparkeringar. Enligt den utbyggnadsplan fram till 2019 som Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen har tagit fram kommer det att byggas cirka 400 platser under 2017, cirka 500 platser 2018 och cirka 100 platser 2019.