Om goteborg.se och utgivningsbevis

Göteborgs Stads officiella webbplats goteborg.se har utgivningsbevis och därmed en ansvarig utgivare. Ansvarig utgivare för goteborg.se är Göteborgs Stads kommunikationsdirektör Helena Mehner.

Utgivningsbevis innebär att det som publiceras på goteborg.se juridiskt faller under yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen och omfattas därmed inte av dataskyddsförordningen.

Information på goteborg.se som direkt eller indirekt är knuten till myndighetsutövning omfattas dock även av dataskyddsförordningen. Det kan exempelvis vara protokoll från nämndsammanträde där beslut finns antecknade.

Läs om utgivningsbevis på Myndigheten för press, radio och TV:

https://www.mprt.se/att-sanda/internetpublicering/utgivningsbevis/

Har du frågor om utgivningsbeviset vänd dig till ansvarig utgivare Helena Mehner