Länk till sidan

Hemlöshet

Webbinnehållsvisning

Actions

Du som är hemlös kan få stöd i olika former. Du kan vända dig till socialtjänsten, antingen till socialkontoret i din stadsdel eller till socialjouren när socialkontoren är stängda på kvällar, nätter och helger. Här kan du också läsa vad Göteborgs Stad gör för de hemlösa.

Hit kan du som är hemlös vända dig

Du ska i första hand vända dig till socialkontoret i din stadsdel.

När socialkontoren är stängda på kvällar, nätter och helger kan du vända dig till Socialjouren. socialjouren.

Några av boendena för dig som hemlös

Akutboendet Tillfället är ett åttavåningshus som tar emot dig som är bostadslös och är över 20 år. Tillfället

Alma är ett akutboende för dig som är kvinna över 18 år, saknar boende och som har problem med missbruk, psykiska och/eller sociala problem. Du kan komma till Alma oavsett tid på dygnet och det är tillåtet att vara påverkad av alkohol eller droger. Alma

Kvinnoboendet Ella vänder sig till dig som är kvinna över 18 år, saknar boende och som har problem med missbruk, psykiska och/eller sociala problem. Du måste var drogfri för att bo här. Kvinnoboendet Ella

För att hitta ett boende till dig som är hemlös vänder socialkontoren i stadsdelarna sig till placeringskansliet. Eftersom placeringskansliet har kunskap om alla sociala boenden i Göteborg, kan de fungera som mäklare och mellanhand. Placeringskansliets boendeinformation.

Bostad först

Genom Bostad först får du som är hemlös möjlighet att hyra en egen lägenhet i ett vanligt hyreshus i Göteborg. Du får stöd av ett team för att du ska kunna få ett gott liv, må bra och klara av att bo i din lägenhet.

Bostad först bygger på tanken att den som är hemlös måste få sin bostadssituation löst innan han eller hon kan ta itu med andra problem, som till exempel missbruk. Genom Bostad först får du möjlighet att hyra en egen lägenhet bland andra hyresgäster. Ett mobilt team finns hela tiden tillhands för att stötta dig.

Bostad först riktar sig till dig som: 

 • Varit hemlös länge. Du kan ha missbruk och/eller psykisk ohälsa.
 • Har bott i många olika slags boenden utan att det blivit bra för dig.
 • Har en socialsekreterare i någon av stadens tio stadsdelar. Om du inte har en socialsekreterare idag behöver du knyta en sådan kontakt.

Det här erbjuder vi dig:

 • En egen lägenhet.
 • Stöd av oss i Bostad först-teamet. Det kan handla om stöd kring ekonomi, sysselsättning, utbildning, kontakt med sjukvården eller annat stöd i det vardagliga livet. Du bestämmer själv vad du vill ha för hjälp.
 • Hembesök minst en gång i veckan. Utöver hembesöken träffas vi
  också på andra platser om du önskar.
 • Kontakt med personal dygnet runt.

Det här förväntar vi oss av dig:

 • Att du är motiverad till en förändring i ditt liv.
 • Att du vill bo i en egen lägenhet.
 • Att du är motiverad att sköta din lägenhet, betala hyran i tid och inte störa grannarna.
 • Att du tar emot oss i ditt hem minst en gång per vecka.
 • Att du är positiv till att ta emot stöd av oss i Bostad först-teamet.

Är bostad först något för dig?

Fyll i intresseanmälan så tar vi i Bostad först-teamet kontakt med dig för en informationsträff. Anmälan finns på sista sidan i informationsbroschyren Bostad först. Bostad först

Har du frågor?

Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 031-367 98 88.

Övrigt stöd för dig som är hemlös

Uppsökarenheten vid Tillfället arbetar med att söka upp hemlösa och uteliggare. 
Uppsökarenheten

Huldas hus är en mötesplats som erbjuder aktivitet och stöd för dig som är kvinna och saknar fast boende. Hit kan du komma för att duscha, tvätta, vila dig eller prata med någon över en kopp kaffe. Huldas hus

Det här gör Göteborgs Stad för de hemlösa

Akutboenden och uppsökande arbete
Göteborgs Stad har beredskap i form av akutboenden och övernattningsplatser för akut hemlösa. Vi har egna uppsökare och samarbetar med ideella organisationer. Tillsammans kommer vi att klara att ge tak över huvudet till dem som saknar andra alternativ och som accepterar den lösning som vi erbjuder.

Utökat stöd till utsatta EU-medborgare
Göteborgs Stad samarbetar med flera ideella organisationer för att ge insatser till de EU-medborgare som vistas tillfälligt i staden. Samarbetet är förlängt för år 2015 och 2016 och insatserna består av övernattningsplatser, öppen förskola och en dagcentral där de kan få mat, tvätta sina kläder och ta en dusch. Göteborgs Stad, via Social resursnämnd, står för finansieringen och de ideella organisationerna bidrar med kunskap, personal och lokaler.

Vi ser en ökning av antalet EU-medborgare från främst Rumänien och Bulgarien som kommer till Göteborg med hopp om att hitta jobb. Göteborgs Stad har därför utökat insatserna under året.

Nya grupper av hemlösa i bostadsbristens spår
Vi ser nya grupper av hemlösa i staden med anledning av den allmänna bostadsbristen. Det krävs stora insatser från många aktörer för att möta hemlösa personers varierande bostadsbehov.

Göteborgs Stad arbetar för närvarande med att ta fram en ny strategi och plan mot hemlöshet. Fastighetskontoret har huvudansvaret för planen.

Fakta om stadens arbete med hemlöshet

 • Enligt stadens mätinstrument BoInvent* fanns i april 713 hushåll som behöver kommunens hjälp med att ordna annat boende. Cirka 50 av dessa sover mer ute än inne.
 • Kommunen förfogar över cirka 2 200 egna boenden och bostäder. Därutöver har upphandlade organisationer cirka 1 000 platser.
 • Stadsdelarnas kostnader för köp av boendeplatser var cirka 430 miljoner kronor år 2013. För perioden januari till och med oktober 2014 är kostnaden 362 miljoner kronor.
 • Göteborgs ideella organisationer bedriver en omfattande verksamhet för människor i hemlöshet. En del av verksamheten finansieras av Göteborgs Stad via Social resursnämnd. Stödet är följande år 2015:

- Stadsmissionens öppna sociala verksamhet (300 000 kronor)
- Räddningsmissionens fältverksamhet (650 000 kronor)
- Räddningsmissionen kaféet (300 000 kronor)
- Café Trappa ner (600 000 kronor)
- Faktums sociala verksamhet (200 000 kronor)
- Göteborgs Stad finansierar även platser på jourboendet 35:an på Linnégatan med 3,9 miljoner kronor per år. Boendet drivs av Räddningsmissionen. Platserna används vid akuta behov och kräver inget biståndsbeslut.

* I BoInvent1 kartlägger staden årligen behovet av boendelösningar för de hushåll som behöver bistånd från socialtjänsten för att lösa sitt boende inom sex månader.

 • Via Social resursnämnd ger Göteborgs Stad också följande stöd 2015 på sammanlagt 6,7 miljoner kronor till de ideella organisationernas arbete med utsatta EU-medborgare:

- Frälsningsarméns dagcentral Famnen (1,8 miljoner kronor)
- 35 övernattningsplatser på Bräcke Diakonis boende Stjärnklart (1,6 miljoner kronor)
- Stadsmissionens och Social resursförvaltnings uppsökande arbete (1,5 miljoner kronor)
- Stadsmissionens infomationscenter Crossroads (800 000 kronor)
- Räddningsmissionens öppna förskola för romska barn (1 miljon kronor)

Vem gör vad för att hjälpa hemlösa i Göteborgs stad?

Stadsdelarna:

 • De tio stadsdelarna ansvarar för att i ett akut läge kunna erbjuda sina invånare tillfälligt tak över huvudet. De hemlösa som inte kan ordna ett boende på den ordinarie bostadsmarknaden kan vända sig till socialkontoret i sin stadsdel.
 • Personer med särskilda behov kan få bistånd i form av olika typer av boendeplatser som stadsdelarna köper från Social resursförvaltning eller andra aktörer.
 • Stadsdelarna erbjuder olika insatser såsom ekonomiskt bistånd, samtal eller boendestöd för att undvika vräkningar.
 • När socialkontoren i stadsdelarna har stängt kan utsatta vända sig till Socialjouren som har öppet dygnet runt.

Social resursförvaltning:

 • Social resursförvaltning stödjer stadsdelarna på det sociala området och har cirka 1200 boendeplatser som stadsdelarna kan köpa.
 • En långsiktig satsning sker nu på "Bostad först", det vill säga att den som är hemlös får en lägenhet först och sedan hjälp att ta tag i olika problem.
 • Inom Social resursförvaltning finns förutom boenden även Huldas hus, ett aktivitetshus för hemlösa kvinnor och Uppsökarenheten med fältassistenter vars uppdrag är att försöka få kontakt med människor som sover ute och motivera dem att ta emot hjälp.
 • På akutboendet Tillfället på Colin Campbells plats finns en vårdcentral för hemlösa som drivs av Västra Götalandsregionen.
 • Social resursförvaltning stödjer även de ideella organisationerna på hemlöshetsområdet och med insatser för utsatta EU-medborgare (se ovan).

Fastighetskontoret och de privata och kommunala fastighetsägarna:

 • I Göteborg samarbetar de kommunala och privata fastighetsägarna med Fastighetskontoret för att hjälpa de som av sociala och/eller medicinska skäl har svårt att få bostad. Samarbetet innebär att fastighetsägare lämnar ett antal lägenheter, i år 400, som Fastighetskontoret hyr ut i andra hand, så kallade "kommunala kontrakt". Förutsättningarna för att sedan få ta över kontraktet är att den boende har betalat hyran under 18 månader, vårdat lägenheten och inte stört grannarna.

 

 

 

Complementary Content
${loading}