Enhetskatalogen

Om socialkontor i Göteborgs Stad
I varje stadsdel finns ett socialkontor som erbjuder olika typer av socialt stöd och service till barn och ungdomar, familjer, personer med missbruksproblem och personer med en funktionsnedsättning samt utreder rätten till försörjningsstöd (socialbidrag).

Är du i behov av akut hjälp efter kontorstid kan du kontakta socialjouren. Socialjouren
kan ge dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger när socialkontoren är stängda. Det kan handla
om våld, missbruk, hemlöshet eller om du misstänker att någon far illa.

Socialjouren kan även hjälp dig som är på tillfälligt besök i Göteborg
från en annan kommun eller ett annat land.

Läs mer om socialjourenSocialkontor Östra Göteborg

Socialkontoret på Kortedala Torg. Foto: Yvonne Lind

Socialkontoret är indelat i tre enheter; mottagningsgruppen, försörjningsstöd samt råd- och stödinsatser.

Om du inte har varit i kontakt med oss innan ringer du telefonnumret nedan. Du kommer då till mottagningsgruppen. Där får du berätta vad du har för behov av stöd och blir sedan hänvisad till rätt enhet. Vi tar också emot ansökan och anmälan till socialtjänsten. Du kan lämna din ansökan eller anmälan via telefon, besök eller brev.

Mottagningsgruppen och försörjningsstödet hittar du på Kortedala Torg 5. Råd- och stödinsatser hittar du på Tellusgatan 2.

Till höger hittar du mer information om vilket stöd du kan få på respektive socialkontor.

Socialkontoret Kortedala Torg

  • AdressKortedala Torg 5
  • E-postadressostragoteborg@ostra.goteborg.se
  • BeskrivningPå socialkontoret på Kortedala Torg söker du stöd och rådgivning för arbete, sysselsättning och försörjningsstöd.

Socialkontoret Tellusgatan

  • AdressTellusgatan 2
  • E-postadressostragoteborg@ostra.goteborg.se
  • BeskrivningPå socialkontoret på Tellusgatan söker du stöd och rådgivning för barn, ungdomar, vuxna och barnfamiljer samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning.