Enhetskatalogen

Om socialkontor i Göteborgs Stad
I varje stadsdel finns ett socialkontor som erbjuder olika typer av socialt stöd och service till barn och ungdomar, familjer, personer med missbruksproblem och personer med en funktionsnedsättning samt utreder rätten till försörjningsstöd (socialbidrag).

Är du i behov av akut hjälp efter kontorstid kan du kontakta socialjouren. Socialjouren
kan ge dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger när socialkontoren är stängda. Det kan handla
om våld, missbruk, hemlöshet eller om du misstänker att någon far illa.

Socialjouren kan även hjälp dig som är på tillfälligt besök i Göteborg
från en annan kommun eller ett annat land.

Läs mer om socialjourenSocialkontor Askim-Frölunda-Högsbo

På socialkontoret i Askim-Frölunda-Högsbo kan du få råd och stöd för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Vi ger stöd och skydd när det behövs.
Här kan du söka stöd om du:
- har en trasslig familjesituation
- om du är i en familjesituation där någon riskerar att fara illa
- har problem med alkohol- eller drogmissbruk
- lider av psykisk ohälsa
- har en funktionsnedsättning
- har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv

Tidsbeställning för nybesök till försörjningsstöd mån-fre kl 9-10.

För att få hjälp: ring kontaktcenter och beskriv vad du behöver hjälp med, så blir du hänvisad till rätt enhet. Telefon 031-365 00 00.
Vid akuta ärenden på kvällar, nätter och helger kan du ringa till Socialjouren 031-365 87 00, eller till polisen 114 14.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Besöksadress
Lergöksgatan 2a
Postadress
Box 16
421 21 Västra Frölunda
Fax
031-366 20 02

Funktionshinder

Telefon
031 - 365 00 00
Adress
Lergöksgatan 2A
Beskrivning
Öppettider och telefontider, måndag till fredag: 8-16.30.
Du som har funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och delta aktivt i samhället. Dina anhöriga kan också få stöd. Om du behöver stöd, kontakta växeln och fråga efter en socialsekreterare inom funktionshinder.
Ordinarie öppettider
Mån, ons, tors, fre 8.15-16.15
Tis 8.15-18.15
Lör-sön stängt

Mån-fre lunchstängt 12-12.45

OBS! Dessa dagar stänger socialkontoret kl 15.00:
5 januari
29 mars
30 april
9 maj
5 juni
21 juni
2 november
21 december
28 december

Behöver du hjälp efter kl 15.00 kan du kontakta socialjouren: tel 031-365 87 00.