GBGMapSelectionPortlet20

Actions

Enhetskatalog

Actions

Bräckeskolan F-6

Adress Box 22006 400 72 Göteborg
Besöksadress Tönsbergsgatan 8 Visa på karta
Fax 031-366 72 26
Kontakt Expedition

Rektor

Telefon: 031-366 72 20
Kontakt Monika Blom

Biträdande rektor

Kurator

Telefon: 031-366 72 35
Kontakt Mariana Jansson

Skolsköterska

Telefon: 031-366 72 27
Kontakt Camilla Porsenklev

Skolpsykolog

Telefon: 031-3666745
Kontakt Andreas Olsson

Hallonet FSK A+B

Telefon: 070-591 36 09

Fläder FSK C+D

Telefon: 070-780 79 21

Aprikosen 1A-2A

Telefon: 070-592 26 38

Björnbäret 1B-2B

Citronfjärilen 1C-2C

Telefon: 070- 780 79 05

Humlan åk 3

Telefon: 070-780 79 37

Fritidsklubben

Om grundskolan i Göteborgs Stad
Från och med hösten samma år som ditt barn fyller sex år erbjuds ni förskoleklass som är en frivillig skolform. Vid sju år blir ditt barn automatiskt erbjuden en plats i den kommunala skolan i närheten där ni bor. Du kan även välja en annan skola och kontaktar då dess rektor direkt.

Läs mer om grundskola