Enhetskatalogen

Filtrera

Visa som:
 • Anhörigcenter Väst

  Kommunal, Askim-Frölunda-Högsbo

  Anhörigcentret är en mötes- och informationsplats för anhöriga. Här finns föreläsningar, anhöriggrupper och en visningsmiljö med hjälpmedel och teknik som kan underlätta vardagen. Önskar du få stödsamtal eller hjälp med att hitta till rätt instans när det gäller att söka hjälp, anpassa bostad eller få avlösning kan anhörigkonsulenterna hjälpa dig.

  Öppettider

  mån, ons, fre 11-15
  tis och tor 15-18
  lör 11-15 (sista lördagen i månaden)
 • Anhörigkonsulent i Majorna-Linné (inriktning under 65 år)

  Kommunal, Majorna-Linné

  Du som stödjer en närstående i hemmet kan få olika former av stöd och hjälp. Din närstående, oavsett ålder, kan ha en sjukdom eller funktionsnedsättning, beroendeproblamatik eller psykisk ohälsa. Till anhörigkonsulenten kan du vända dig om du vill ha information, råd eller stöd.

 • Anhörigkonsulent i Majorna-Linné (inriktning över 65 år)

  Kommunal, Majorna-Linné
  Inriktning: äldre

  I Majorna-Linné finns en anhörigkonsulent som fungerar som kontaktperson. Till anhörigkonsulenten kan du vända dig när du behöver information, råd eller stöd i anhörigfrågor. Du kan också ringa för att beställa tid för ett personligt besök. Anhörigstöd i Majorna ger stöd till anhöriga och närstående som vårdar och hjälper majorna-linnéstadenbor över 65 år.

  Öppettider

  mån-fre 8-16.30
 • Anhörigkonsulent i Västra Göteborg

  Kommunal, Västra Göteborg

  I Västra Göteborg finns anhörigkonsulenter som fungerar som kontaktperson. Till anhörigkonsulenterna kan du vända dig när du behöver information, råd eller stöd i anhörigfrågor. Du kan också ringa för att beställa tid för ett personligt besök. Anhörigstöd i Västra Göteborg ger stöd till anhöriga som vårdar och hjälper närstående oavsett ålder.

 • Anhörigstöd i Angered

  Kommunal, Angered

  Anhörigstöd riktar sig till alla – familj, släkt, vänner eller grannar - som stödjer eller hjälper någon närstående som har långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller är äldre. Du kan få stöd t.ex. genom samtal. Stödet riktas också till dig som är anhörig till någon som har beroende eller psykisk ohälsa. Välkommen att ringa för mer information, råd eller stöd.

 • Anhörigstöd i Askim-Frölunda-Högsbo

  Kommunal, Askim-Frölunda-Högsbo

  Anhörigstöd finns för dig som stödjer någon som har en funktionsnedsättning, fysisk eller psykisk ohälsa eller enbart hög ålder. Personen du stödjer kan exempelvis vara en familjemedlem, vän eller granne. Anhörigstödet kan bland annat erbjuda dig avlösning i hemmet, anhöriggrupper, stödsamtal, rådgivning, föreläsningar och utflykter. Det finns också ett anhörigcenter som regelbundet anordnar aktiviteter. Kontakta en anhörigkonsult för mer information!

 • Anhörigstöd i Centrum

  Kommunal, Centrum

  För dig som stödjer en närstående, yngre eller äldre och som på grund av sjukdom, missbruk, beroende, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning är i behov av ditt stöd. Anhörigstödet erbjuder samtal, enskilt eller i grupp, information, råd och vägledning.

 • Anhörigstöd i Lundby

  Kommunal, Lundby

  Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Stöd till anhöriga är till för alla som stödjer, hjälper eller vårdar en familjemedlem, släkting, vän eller granne – oavsett personens ålder. Den närstående som du stödjer kan ha fysisk eller psykisk ohälsa, en funktionsnedsättning, missbruks- eller beroendesjukdom och du kan för egen del vara i behov av stöd från kommunen.

 • Anhörigstöd i Örgryte-Härlanda

  Kommunal, Örgryte-Härlanda

  I Örgryte-Härlanda finns anhörigstöd för dig som stödjer eller vårdar någon som är över 65 år eller någon under 65 år med funktionsnedsättning, missbruksproblem eller av någon annan orsak är i behov av stöd.

 • Anhörigstöd i Östra Göteborg

  Kommunal, Östra Göteborg

  I Östra Götreborg finns anhörigstöd för dig som stödjer eller vårdar någon anhörig med psykisk eller fysisk ohälsa, eller som av någon annan orsak är i behov av stöd.

 • Anhörigstöd Norra Hisingen

  Kommunal, Norra Hisingen

  Att vara anhörigvårdare kan vara jobbigt både psykiskt och fysiskt. Därför kan det vara bra att ha någon att vända sig till när det känns tungt. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon eller mail med dina frågor och funderingar. Vi erbjuder också anhörigstöd på våra träffpunkter i Norra Hisingen och vi har anhöriggrupper för både gamla som nya deltagare. Anhörigkonsulent för dig som stöder någon under 65 år. Monica Albinsson, tel: 031-366 82 74. Anhörigkonsulent för dig som stöder någon över 65 år. Susanna Engqvist, tel 031-366 97 73.

 • Anhörigstöd Västra Hisingen

  Kommunal, Västra Hisingen

  Vårdar eller hjälper du en närstående? Om du vårdar eller hjälper en närstående, kan du själv behöva avlastning och stöd emellanåt. Anhörigstöd är till för dig som stödjer, hjälper eller vårdar en familjemedlem, släkting eller vän. Den du stödjer kan ha fysisk eller psykisk ohälsa, en funktionsnedsättning, missbruk- eller beroendesjukdom. Du har möjlighet att prata med en anhörigkonsulent om din situation som anhörig. Anhörigstödet utgår från dig och din livssituation. Målet är att du och din närstående ska kunna leva ett så gott liv som möjligt utifrån de förutsättningar som finns. Anhörigkonsulenten arbetar under tystnadsplikt. Att träffa en anhörigkonsulent eller delta i en aktivitet är kostnadsfritt.