Länk till sidan
Arbetsmarknad och vuxenutbildning Fackförvaltning

Webbinnehållsvisning

Actions

Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har till uppgift att samordna arbetsmarknadspolitiska insatser för hela stadens räkning. I uppdraget ingår också att ansvara för vuxenutbildning inom skolformerna kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. En målsättning är att ta tillvara och utveckla synergier mellan arbetsmarknad och vuxenutbildningsinsatser.

Studie- och yrkesvägledning 

På Studievägledningen på Rosenlundsplatsen 2 får du studie- och yrkesvägledning och information om de utbildningar du kan söka. Läs mer om de olika skolformerna och de utbildningar du kan söka:

Prioritering under mandatperioden

Vuxenutbildningens tre stora uppgifter under mandatperioden 2011-2014 är:

  • att korta vägen för nyanlända personer till egen försörjning
  • att spela en aktiv roll att stödja kortutbildade i arbetslivets strukturomvandling
  • att bygga en gränsöverskridande utbildning som sätter individens mål i centrum.

Verksamhetsrelaterade mål

  • Arbetsmarknadsinsatser för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka
  • Andelen som når sitt mål för studierna ska öka
  • Lärtiden inom vuxenutbildningen ska minska
  • Antalet validerade poäng ska öka
  • Antalet som utbildas mot intyg ska öka
Senast uppdaterad 2014-10-08

Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Adress Box 5412 402 29 Göteborg
Besöksadress Rosenlundsgatan 8
Telefon 031 - 365 00 00
Telefontider Frågor om studier och betyg
031-368 30 00
Måndag-torsdag: 10-11.30
Fax 031-368 30 84


Mer information och karta
Complementary Content
${loading}