Länk till sidan
Arbetsmarknad och vuxenutbildning Fackförvaltning

Webbinnehållsvisning (JSR 286)

Visa meny
Läser in...

Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har till uppgift att samordna arbetsmarknadspolitiska insatser för hela stadens räkning. I uppdraget ingår också att ansvara för vuxenutbildning inom skolformerna kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. En målsättning är att ta tillvara och utveckla synergier mellan arbetsmarknad och vuxenutbildningsinsatser.

Studie- och yrkesvägledning 

På Studievägledningen på Rosenlundsplatsen 2 får du studie- och yrkesvägledning och information om de utbildningar du kan söka. Läs mer om de olika skolformerna och de utbildningar du kan söka:

Prioritering under mandatperioden

Vuxenutbildningens tre stora uppgifter under mandatperioden 2011-2014 är:

  • att korta vägen för nyanlända personer till egen försörjning
  • att spela en aktiv roll att stödja kortutbildade i arbetslivets strukturomvandling
  • att bygga en gränsöverskridande utbildning som sätter individens mål i centrum.

Verksamhetsrelaterade mål

  • Arbetsmarknadsinsatser för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka
  • Andelen som når sitt mål för studierna ska öka
  • Lärtiden inom vuxenutbildningen ska minska
  • Antalet validerade poäng ska öka
  • Antalet som utbildas mot intyg ska öka
Senast uppdaterad 2014-10-08

Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Adress Box 5412 402 29 Göteborg
Besöksadress Rosenlundsgatan 8
Telefon 031 - 365 00 00
Telefontider Frågor om studier och betyg
031-368 30 00
Måndag-torsdag: 10-11.30
Fax 031-368 30 84


Mer information och karta