Länk till sidan
Arbetsmarknad och vuxenutbildning Fackförvaltning

Webbinnehållsvisning (JSR 286)

Visa meny
Läser in...

Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har det samlade ansvaret för skolformerna kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.

Nämnden är en beställarorganisation som anlitar såväl interna som externa utbildningsanordnare vad avser utbildningens genomförande. Utöver upphandling och utbildningsbeställning ingår vägledning, antagning, kvalitetssäkring samt strategisk planering och utveckling i uppdraget.

Studievägledning 

På Studievägledningen på Rosenlundsplatsen 2 får du studievägledning och information om de utbildningar du kan söka. Läs mer om de olika skolformerna och de utbildningar du kan söka:

Vision

Vuxenutbildningen ska skapa förutsättningar för individen att utveckla sig själv, sitt yrkesliv och sin livssituation.

Prioritering under mandatperioden

Vuxenutbildningens tre stora uppgifter under mandatperioden 2011-2014 är:

  • att korta vägen för nyanlända personer till egen försörjning
  • att spela en aktiv roll att stödja kortutbildade i arbetslivets strukturomvandling
  • att bygga en gränsöverskridande utbildning som sätter individens mål i centrum.

Verksamhetsrelaterade mål

  • Andelen som når sitt mål för studierna ska öka
  • Lärtiden inom vuxenutbildningen ska minska
  • Antalet validerade poäng ska öka
  • Antalet som utbildas mot intyg ska öka
Senast uppdaterad 2014-07-01

Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Adress Box 5412 402 29 Göteborg
Besöksadress Rosenlundsgatan 8
Telefon 031 - 365 00 00
Telefontider Frågor om studier och betyg
031-368 30 00
Måndag-torsdag: 10-11.30


Mer information och karta