Länk till sidan
Utbildningsförvaltningen Fackförvaltning

Webbinnehållsvisning (JSR 286)

Visa meny
Läser in...

Kontakta Utbildningsförvaltningen

Förvaltningsledning

Om du vill skicka e-post till oss skriver du namn.efternamn@educ.goteborg.se

Utbildningsdirektör och förvaltningschef
Tomas Berndtsson telefon 031-367 00 21
e-post: tomas.berndtsson@educ.goteborg.se

Avdelning för planering och utveckling
Maija Söderström, telefon 031-367 00 16
e-post: maija.soderstrom@educ.goteborg.se

Avdelning för administration och ekonomi
Marie Alkvist-Carlsson, ekonomichef, telefon 031-367 00 18
e-post: marie.alkvist-carlsson@educ.goteborg.se

Avdelning för personal och kommunikation
Håkan Larsson, personalchef, telefon 031-367 00 19
e-post: hakan.larsson@educ.goteborg.se

Avdelning för IT och kvalitet
Lars Hermansson, IT-chef, telefon 031-367 00 28
e-post: lars.hermansson@educ.goteborg.se

Gymnasieområde Centrum,
(Angeredsgymnasiet, Hvitfeldtska gymnasiet, IHGR och Schillerska gymnasiet)
Lena Ericsson, områdeschef, telefon 031- 367 07 00
e-post: lena.ericsson@educ.goteborg.se

Gymnasieområde Lindholmen, 
(Bräckegymnasiet, Ester Mosessons gymnasium, Lindholmens gymnasium, MTG, Polhemsgymnasiet och Center för Språkintroduktion)
Mona Ericsson, t.f.områdeschef, telefon 031-367 26 10
e-post: mona.ericsson@educ.goteborg.se

Gymnasieområde Skånegatan, 
(Bernadottegymnasiet, Burgårdens utbildningscentrum, Katrinelundsgymnasiet och Munkebäcksgymnasiet)
Stefan Öhman, områdeschef, telefon 031-367 02 08
e-post: stefan.ohman@educ.goteborg.se

Område för gymnasiesärskola
Suzanne Norman Berg, områdeschef, telefon 031-367 18 12
e-post: suzanne.norman.berg@educ.goteborg.se

Område för vuxenutbildning och yrkeshögskola:
Vuxenutbildning och särvux
: Ann-Sofie Johansson, områdeschef, telefon 031-367 31 76 
e-post: ann-sofie.johansson@educ.goteborg.se
Yrkeshögskoleutbildningar: Katarina Hjernestam, områdeschef, 031-367 31 97
e-post: katarina.hjernestam@educ.goteborg.se

Område Stadsgemensamt
Malin Högstedt, områdeschef, telefon 031-367 30 10
e-post: malin.hogstedt@educ.goteborg.se

Utbildningsförvaltningens skolor och enheter

Övrig personal på Utbildningskansliet 

Senast uppdaterad 2015-04-29