Länk till sidan
Utbildningsförvaltningen Fackförvaltning

Webbinnehållsvisning (JSR 286)

Visa meny
Läser in...

Kontakta Utbildningsförvaltningen

Förvaltningsledning

Om du vill skicka e-post till oss skriver du namn.efternamn@educ.goteborg.se.

Tillförordnad utbildningsdirektör, förvaltningschef, samt chef för avdelning för administration och ekonomi
Marie Alkvist-Carlsson, ekonomichef, telefon 031-367 00 18

Avdelning för planering och utveckling
Maija Söderström, telefon 031-367 00 16
 

Avdelning för personal och kommunikation
Håkan Larsson, personalchef, telefon 031-367 00 19

Avdelning för IT och kvalitet
Lars Hermansson, IT-chef, telefon 031-367 00 28

Gymnasieområde Centrum,
(Angeredsgymnasiet, Hvitfeldtska gymnasiet, IHGR och Schillerska gymnasiet)
Lena Ericsson, områdeschef, telefon, 031- 367 07 00

Gymnasieområde Lindholmen, 
(Bräcke gymnasiet, Ester Mosessons gymnasium, Lindholmens gymnasium, MTG, Polhemsgymnasiet och Center för Språkintroduktion)
Mona Eriksson, områdeschef, telefon 031-367 26 10

Gymnasieområde Skånegatan, 
(Bernadottegymnasiet, Burgården utbildningscentrum, Katrinelundsgymnasiet & Munkebäcksgymnasiet)
Stefan Öhman, områdeschef, telefon 031-367 02 08

Område för gymnasiesärskola
Suzanne Norman Berg, områdeschef, telefon 031-367 18 12

Område för Vux/Yh
Vuxenutbildning och särvux
: Ann-Sofie Johansson, områdeschef, telefon 031-367 31 76, 
Yrkeshögskoleutbildningar: Katarina Hjernestam, områdeschef, 031-367 31 97

Område Stadsgemensamt
Malin Högstedt, områdeschef, telefon 031-367 00 12

Utbildningsförvaltningens skolor och enheter

Övrig personal på Utbildningskansliet 

Senast uppdaterad 2014-10-02