RSS Länk till sidan

Webbinnehållsvisning

Actions

Med anledning av medieinslag om knivar på Frölundaskolan

Publicerad 29 april 2016

Den 23 april rapporterade TV4 att elever på Frölundaskolan haft med sig kniv till skolan. - Vi ser mycket allvarligt på de tre tillfällen under vårterminen då elever haft med sig kniv till skolan. Personalen har då ingripit omedelbart, beslagtagit kniven och rapporterat till skolledningen, säger Birgitta Borg Rabit som är rektor på Frölundaskolan.

När något sådant händer kontaktar skolan vårdnadshavarna och har möten med dem. Skolan vidtar också andra åtgärder beroende på situationen, till exempel att anmäla till socialtjänst och polis. Frölundaskolan har även ett kontinuerligt samarbete med socialtjänst, polis och fritidsverksamhet i stadsdelen.

Handlingsplan vid hot och våld

- På Frölundaskolan arbetar vi aktivt för att skapa en säker arbetsmiljö för alla som vistas på skolan. Visserligen har det inte förekommit hot eller våld i samband med att knivarna beslagtogs, men vi kommer nu skärpa våra rutiner och handlingsplaner ytterligare, säger Birgitta Borg Rabit.

Samtal med eleverna om medierapporteringen

Många av eleverna på skolan har funderingar kring den senaste tidens medierapportering om Frölundaskolan.

- Det händer ofta att elever kommer fram och vill prata om detta. De känner inte igen sig i det som skildras i media och tycker det är ledsamt när deras skola framställs så negativt när de själva trivs.
På Frölundaskolan ska alla kunna känna sig trygga, säger Birgitta Borg Rabit.

Complementary Content
${loading}