Göteborgs Stad - Trafikkontoret


Kungörelse om flyttade fordon

Inom Göteborgs stad har följande fordon flyttats med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till Trafikkontorets särskilda uppställningsplats för flyttade fordon.

Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Göteborgs Stad.

Kungörelsedag: 2021-07-28

RegnrBilmärkeAnträffningsplatsÄrendenr
OIDENT20210715MAZDAHJALMAR BERGMANS GATA211176
XBC764AUDI A6 2.4 MULTITRONICLINDHOLMSHAMNEN211183


Kontaktuppgifter:
Trafikkontoret, Box 2403, 403 16 GÖTEBORG
Telefon: 031-365 00 00, Epost: trafikkontoret@tk.goteborg.se