Förskolans pedagogik


På vår förskola arbetar vi aktivt och förebyggande med att skapa en miljö där ditt barn kan känna sig trygg och växa efter sina egna förutsättningar. Det ska vara roligt att vara på förskolan, men också lärorikt och utvecklande.

Vi arbetar med teman

Vi arbetar tematiskt, där barnen delas upp i grupper beroende på ålder och utvecklingsnivå. Valet av tema utgår ifrån barnens önskemål och intressen. Vi skapar, sjunger, rör oss, leker olika lekar och gör utflykter med anknytning till temat som vi jobbar med.

Vårt temaorienterade arbetssätt genomsyras av att vi tillsammans med barnen skapar en miljö där leken är betydelsefull och där ditt barn får möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar.


Foto: Lo Birgersson

Vi samarbetar mellan avdelningarna

Mycket samarbete sker mellan avdelningarna. Vi är ute på gården tillsammans varje dag och utöver det har vi till exempel musiksamling ihop varje fredag. En dag i veckan samlas dessutom alla femåringar i huset för att arbeta med skolförberedande uppgifter. 

Samarbetet mellan avdelningarna gynnar tryggheten, eftersom det leder till att alla barn i huset lär känna varandra och till att varje barn känner sig trygg med alla vuxna som arbetar på förskolan.