Teckenspråk

Välkommen till Göteborgs Stads webbplats. Här hittar du information om stadens service och verksamheter. Det finns teckenspråksfilmer på ett antal sidor och här är länkar till de sidorna:

Förskola och utbildning

Ansöka om förskoleplats

Social- och familjefrågor

Familjerådgivning

Familjerätt 

Flera av filmerna finns på flera sidor inom området Familjerätt

Stiftelser 

Adoptera

Funktionsnedsättning

Äldreomsorg

Hemtjänst

Färdtjänst

Ansök om färdtjänst

Ansök om riksfärdtjänst

Gifta sig, äktenskap

Borgerlig vigsel

Samma film finns på flera sidor om borgerlig vigsel.

Byggande, lantmäteri och planarbete

Bygglov

Vatten och avlopp

Avfall och återvinning

Kommun och politik

Så kan du påverka

Om blanketter, e-tjänster och appar

  • Självservice - samlingssida med länkar till våra e-tjänster

Om Teckenspråksforum

Behöver du vägledning och information på teckenspråk så finns stadens teckenspråksforum. Där kan du får personlig hjälp på teckenspråk. Det kan vara hjälp i kontakt med myndigheter och företag, hjälp att förstå och fylla i blanketter (översättning från text till teckenspråk) och hjälp att skriva korrekt svenska (översättning från teckenspråk till text).

Kontakta Teckenspråksforum