Till sidans huvudinnehåll

Underhållsarbete på goteborg.se påverkar vissa e-tjänster samt Mina sidor på lördag kl. 8-18

Senast uppdaterad: 18 april 2024 klockan 16:45

Nu på lördag 20 april från kl. 8 fram till ungefär kl. 18 fungerar inte alla e-tjänster på grund av underhållsarbete på goteborg.se. Du ser när du klickar in i e-tjänsten om den fungerar eller inte. E-tjänster som påverkas är till exempel återansök om försörjningsstöd och boendeparkering.

Suomen kielen hallintoalueesta


Göteborgin Kaupunki on osa suomen kielen hallintoaluetta vuodesta 2011 lähtien. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupungin suomenkielisellä vähemmistöllä on erityisiä oikeuksia omaan kieleen ja kulttuuriin. Ruotsinsuomalisen vähemmistön oikeuksia vahvistettiin Vähemmistölaissa vuonna 2019.

Nationella minoriteters rättigheter på finska

Video kansallisten vähemmistöjen oikeuksista.

Suomenkielisten oikeudet Göteborgissa

Sinä, joka puhut suomea tai kuulut ruotsinsuomalaiseen vähemmistöön, sinulla on vähemmistölain mukaan erityisoikeuksia.

Esikoulu tai muu pedagoginen toiminta

Lapsellasi on oikeus esikoulupaikkaan, jossa opetusta annetaan joko kokonaan tai olennaisilta osin suomen kielellä, riippumatta lapsen äidinkielestä. Rehtori vastaa tällaisen opetuksen tarjoamisesta. 

Vanhustenhoito

Kunnan, joka kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, on tarjottava mahdollisuus saada vanhustenhuoltoa ja ikääntyneiden hoitoon liittyviä palveluita kokonaan tai olennaisilta osilta henkilökunnalta, joka hallitsee suomen kielen.

Vanhushoidossa on myös huomioitava ruotsinsuomalaisen kulttuurin tärkeitä piirteitä, kuten juhlapäivät. Kunnan tehtävä on tiedottaa sinulle mahdollisuudestasi suomenkieliseen vanhustenhoitoon. Lue lisää vanhustenhoidosta sivulla Huolenpito & Apu. Sivuilta löytyy myös tietoa kunnan kotipalvelusta.

Asiointi kunnan kanssa

Sinulla on oikeus asioida kunnan kanssa suomen kielellä sellaisissa sinua koskevissa asioissa, joissa Göteborgin Kaupunki on päätöksentekijä. Suomenkielistä palvelua tarjotaan sekä suullisesti että kirjallisesti. Sinulla on myös oikeus saada kirjallinen suomenkielinen käännös asiaasi liittyvästä päätöksestä ja sen perusteluista.

Göteborgin Kaupunki määrittelee ajan ja paikan, jolloin palvelua tarjotaan suomen kielellä. Kaupungin Palvelukeskus (Kontaktcenter) palvelee suomen kielellä arkipäivisin.

Kulttuuri

Sinulla on oikeus omaan vähemmistökultuuriin. Göteborgin Kaupungin tehtävä on suojella ja edistää ruotsinsuomalaista kulttuuria sekä tarjota sinulle mahdollisuus kehittää omaa kulttuuriasi. Lasten vähemmistökulttuurin edistäminen on erityisen tärkeää Göteborgin Kaupungissa. Lisää tietoa kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnasta.

Neuvonpito

Göteborgin kaupungilla on erityisneuvosto Suomen kansalaisuuden kysymyksissä. Neuvosto on kunnanvaltuuston kuulemiselin suomenkielisen vähemmistön kanssa. Neuvosto valvoo suomenkielisen vähemmistön oikeutta kunnallisiin palveluihin kansallisten vähemmistöjen ja vähemmistökielten laissa määritellyn mukaisesti.

Sinulla on oikeus vaikuttaa sinua koskeviin kysymyksiin. Göteborgin Kaupungin kunnanvaltuustolla on ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle oikeusperustainen neuvosto, joka valvoo ruotsinsuomalisen kansallisen vähemmistön oikeusia. Göteborgin Kaupunki käy neuvonpitoa ruotsinsuomalaisen vähemmistön kanssa, jotta vähemmistön tarpeet ja toiveet voidaan ottaa huomioon poliittisessa päätöksenteossa. Lisää tietoa kunnan organisaatiosta, päätöksenteosta sekä neuvonpidosta ruotsinsuomalaisen vähemmistön kanssa voit lukea sivulta Kunta & Politiikka.

Tiedottaminen

Sinulla on oikeus saada tietoa vähemmistöoikeuksistasi. Göteborgin Kaupunki tiedottaa vähemmistölaista sekä suomen kielen hallintoalueesta verkossa suomeksi että ruotsiksi. Tiedot löytyvät koottuna suomeksi sivulta.

Ota yhteyttä Göteborgin Kaupunkiin

Onko sinulla kaupunkimme suomenkielisiin palveluihin liittyviä kysymyksiä? Ota yhteyttä Göteborgin Kaupunkiin.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}