Till sidans huvudinnehåll

Suomen kielen hallintoalueesta


Göteborgin Kaupunki on osa suomen kielen hallintoaluetta vuodesta 2011 lähtien. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupungin suomenkielisellä vähemmistöllä on erityisiä oikeuksia omaan kieleen ja kulttuuriin.

Nationella minoriteters rättigheter på finska

Video kansallisten vähemmistöjen oikeuksista.

Suomenkielisten oikeudet Göteborgissa

Esikoulu tai muu pedagoginen toiminta

Lapsellasi on oikeus esikoulupaikkaan, jossa opetusta annetaan joko kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi. Göteborgin Kaupunki pyrkii myös tarjoamaan lapsellesi muuta pedagogista toimintaa joko kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi. Lisää tietoa Göteborgin Kaupungin esikoulu esikoulusta ja koulutuksesta voit lukea täältästa ja koulutuksesta voit lukea täältä.

Vanhustenhoito

Sinulla on oikeus saada vanhustenhoitoa kokonaan tai olennaisilta osin suomen kielellä. Vanhushoidossa on myös huomioitava ruotsinsuomalaisen kulttuurin tärkeitä piirteitä, kuten juhlapäivät. Kunnan tehtävä on tiedottaa sinulle mahdollisuudestasi suomenkieliseen vanhustenhoitoon. Lue lisää vanhustenhoidosta sivulla Huolenpito & Apu. Sivuilta löytyy myös tietoa kunnan kotipalvelusta.

Asiointi kunnan kanssa

Sinulla on oikeus asioida kunnan kanssa suomen kielellä sellaisissa sinua koskevissa asioissa, joissa Göteborgin Kaupunki on päätöksentekijä. Suomenkielistä palvelua tarjotaan sekä suullisesti että kirjallisesti. Sinulla on myös oikeus saada kirjallinen suomenkielinen käännös asiaasi liittyvästä päätöksestä ja sen perusteluista.

Göteborgin Kaupunki määrittelee ajan ja paikan, jolloin palvelua tarjotaan suomen kielellä. Kaupungin Palvelukeskus (Kontaktcenter) palvelee suomen kielellä arkipäivisin.

Kulttuuri

Sinulla on oikeus omaan vähemmistökultuuriin. Göteborgin Kaupungin tehtävä on suojella ja edistää ruotsinsuomalaista kulttuuria sekä tarjota sinulle mahdollisuus kehittää omaa kulttuuriasi. Lasten vähemmistökulttuurin edistäminen on erityisen tärkeää Göteborgin Kaupungissa. Lisää tietoa kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnasta.

Neuvonpito

Sinulla on oikeus vaikuttaa sinua koskeviin kysymyksiin. Göteborgin Kaupunki käy neuvonpitoa ruotsinsuomalaisen vähemmistön kanssa jotta vähemmistön tarpeet ja toiveet voidaan ottaa huomioon poliitiisessa päätöksenteossa. Lisää tietoa kunnan organisaatiosta, päätöksenteosta sekä neuvonpidosta ruotsinsuomalaisen vähemmistön kanssa voit lukea sivulta Kunta & Politiikka.

Tiedottaminen

Sinulla on oikeus saada tietoa oikeuksistasi suomenkieliseen hoitoon, hoivaan ja palveluun. Göteborgin Kaupunki tiedottaa vähemmistölaista sekä suomen kielen hallintoalueesta verkossa sekä kaksikielisen tiedotuslehden välityksellä. Lue lehti verkossa tai tilaa ilmaiseksi kotiisi.

Ota yhteyttä Göteborgin Kaupunkiin

Onko sinulla kaupunkimme suomenkielisiin palveluihin liittyviä kysymyksiä? Ota yhteyttä Göteborgin Kaupunkiin.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}