Till sidans huvudinnehåll

Yleinen asiakirja, julkinen asiakirja

Julkisuusperiaate tarkoitaa sitä, että yleisöllä ja joukkotiedoitusvälineillä on oikeus valvoa kuntien ja valtion toimintaa. Jos asiakirja on viranomaisen hallussa, kyseessä on yleinen asiakirja. Yleinen asiakirja voi myös olla salainen.

Julkisuusperiaate

Julkisuusperiaate tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus tutustua yleisiin asiakirjoihin jotka eivät ole salaisia tai jotka eivät sisällä sellaisia henkilötietoja joita tietosuoja-asetuksen tai EU:n tietosuoja-asetusta täydentävistä määräyksistä annetun lain mukaan ei saa näyttää. Julkisen alan työntekijöillä on oikeus antaa tietoja ulkopuolisille mikäli vaitiolovelvollisuutta koskevat säännöt eivät rajoita tätä oikeutta.

Yleinen asiakirja

Asiakirja on yleinen jos se on viranomaisen hallussa, viranomainen on sen saanut tai viranomainen on itse laatinut asiakirjan. Yleinen asiakirja voi olla esimerkiksi teksti, kuva tai tietokoneeseen tallennettu tieto. Yleisen asiakirjan sisältämät tiedot määrittelevät sen, onko asiakirja julkinen vai salainen.

Julkinen asiakirja

Julkinen asiakirja on yleinen asiakirja joka ei ole salainen ja jota ei suojele julkisuus- ja salassapitolaki. Julkinen asiakirja pitää julkisuusperiaatteen mukaan antaa sitä pyytävälle kansalaiselle.

Mielipidelomakkeella saadut asiakirjat

Kun lähetät kysymyksen mielipidelomakeella, rekisteröi Göteborgin Kaupunki sen yleisenä asiakirjana. Kaikilla kansalaisilla on oikeus lukea yleisiä asiakirjoja jotka ovat julkisia. Kysymyksesi on yleinen asiakirja siitä syystä, että Ruotsissa kaikilla kansalaisilla on oikeus valvoa kunnan toimintaa julkisuusperiaatteen mukaisesti.

Asiakirjat jotka eivät ole julkisia

Kaikki tiedot eivät kuitenkaan ole julkisia. Tiedot voidaan luokitella salaisiksi esimerkiksi henkilökohtaisten koulu-, sosiaalipalvelu-, terveys- tai sairaanhoitoasioihin liittyen. Julkisuus- ja salassapitolaissa ilmoitetaan mitkä tiedot voidaan määrätä salaisiksi. Viranmomainen, jonka hallussa tieto on, päättää annetaanko tieto sitä pyydettäessä. Viranomaiselle tietoja antavan täytyy yleensä varautua siihen, että tiedot tai osa niistä voivat tulla julkisiksi.

Päätös ja valittaminen

Mikäli asiakirjaa ei luovuteta, on sinulla oikeus saada valituskelpoinen päätös viranomaiselta. Päätöksestä voi valittaa kamarioikeuteen.

Diaari

Toiset asiakirjat rekisteröidään hallinnon diaariin, toisia asiakirjoja voidaan pitää järjestyksessä muulla tavoin. Aukioloaikoina voit ottaa yhteyttä diaariin, jos tarvitset apua tietyn asiakirjan löytämisessä. Voit myös lähettää sähköpostia. On hyvä muistaa, ettei Göteborgin Kaupungilla ole yhtä yhteistä diaaria, vaan jokaisella hallinnolla on oma diaarinsa.

Jos haluat ottaa yhteyden eri hallintojen diaareihin, sinun täytyy ottaa yhteyttä kuhunkin hallintoon nettisivuilta löytyvien yhteystietojen välityksellä.

Om allmän handling, offentlig handling på svenska

Ota yhteyttä Göteborgin Kaupunkiin

Onko sinulla kaupunkimme suomenkielisiin palveluihin liittyviä kysymyksiä? Ota yhteyttä Göteborgin Kaupunkiin.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}