Till sidans huvudinnehåll

Salassapitovelvollisuutta koskevat säännöt


Kaikki kuntaan saapuvat kirjeet ja asiakirjat sekä sähköpostiviestit ovat julkisia ja kaikkien saatavilla tietyin poikkeuksin.

Muutama laki ohjaa diaariin kirjaamismenettelyä. Julkisuusperiaatteen voimassaolo ilmoitetaan painovapausasetuksessa, joka on yksi perustuslaeista. Siinä mainitaan, että yleisten asiakirjojen pitää olla julkisia, jollei laissa toisin säädetä.

Poikkeukset salassapitovelvollisuudesta ilmoitetaan pääasiassa julkisuus - ja salassapitolaissa. Julkisuus - ja salassapitolaista löytyvät paitsi salassapitovelvollisuutta koskevat säännöt myös erityissäännöt diaariin kirjaamisesta. Tiettyjen asioiden ja asiakirjojen julkisuudesta voidaan tehdä poikkeuksia julkisuus-ja salassapitolain mukaisesti.

Myös tietosuoja-asetukseen ja EU:n tietosuoja-asetusta täydentävistä määräyksistä annettuun lakiin sisältyy sääntöjä, jotka velvoittavat tiettyjen,yksittäisiä ihmisiä koskevien tietojen poistamista ennen kuin asiakirja pyydettäessä annetaan.

Om regler för sekretess på svenska.

Ota yhteyttä Göteborgin Kaupunkiin

Onko sinulla kaupunkimme suomenkielisiin palveluihin liittyviä kysymyksiä? Ota yhteyttä Göteborgin Kaupunkiin.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}