Till sidans huvudinnehåll

Uskottu mies, edunvalvoja, holhooja

Uskottu mies tai edunvalvoja edustaa sinua, jos tarvitset apua juridisten, taloudellisten ja henkilökohtaisten etujesi valvonnassa. Palvelu pitää sisällään laskujen maksamisen, hyvän asunnon hankkimisen sekä varmistamisen, että saat kaikki ne toimenpiteet ja avustukset, joihin sinulla on oikeus ja joita tarvitset.

Kuka voi saada uskotun miehen?

Ellet sairauden tai muun vastaavan syyn takia pysty hoitamaan talouttasi ja valvomaan etujasi, voit hakea itsellesi uskottua miestä (god man).

Uskotun miehen saamiseksi vaaditaan, että ei voi saada apua muulla tavoin. Jos sinulla on esimerkiksi mahdollisuus tehdä valtakirja henkilölle johon luotat, ei sinulla tällöin ole riittävää syytä uskotun miehen saamiseen. Uskottua miestä anotaan käräjäoikeudelta siinä kunnassa missä olet kirjoilla.

Mitä uskottu mies tekee?

Henkilölle määrätty uskottu mies edustaa häntä ja auttaa häntä erilaisissa taloutta koskevissa kysymyksissä. Uskotun miehen tehtävänä on myös valvoa, että henkilö saa yhteiskunnalta ne toimenpiteet ja korvaukset, joihin hänellä on oikeus ja tarve, sekä huolehtia siitä, että henkilön elinehdot ovat parhaat mahdolliset.

Uskotun miehen saanut on tämän päämies. Uskotun miehen toiminta perustuu päämiehen ja uskotun miehen yhteistyöhön. Uskotun miehen on aina saatava suostumus, hyväksyntä päämieheltä, ennen kuin hän ryhtyy mihinkään toimenpiteisiin.

Mitkä oikeudet päämiehellä on?

Päämiehellä on edelleen oikeustoimikelpoisuutensa jäljellä. Se merkitsee, että hän voi edelleen tehdä erilaisia sopimuksia ja määrätä mihin toimenpiteisiin uskotun miehen tulee ryhtyä. Toiminnan sujuvuuden kannalta on kuitenkin tärkeää, että päämies tekee yhteistyötä uskotun miehen kanssa.

Koska uskottu mies perustuu vapaaehtoisuuteen, päämies voi milloin tahansa anoa sen lopettamista.

Käräjäoikeus päättää

Käräjäoikeus päättää uskotun miehen myöntämisestä ja nimittämisestä. Kaupungissa on myös niin kutsuttu yliholhooja, jonka tehtävänä on valvoa, että uskotun miehen tointa hoidetaan asiamukaisesti. Yliholhoojan tehtävänä on selvittää uskotun miehen tarve. Yliholhooja voi lisäksi päättää uskotun miehen vaihtamisesta.

Yliholhooja tarkistaa, että kenelläkään uskotuista miehistä ja edunvalvojista ei ole maksumuistutuksia tai että he eivät ole rasiterekisterissä.

Mitä edunvalvojan määrääminen merkitsee?

Tietyille henkilöille ei riitä, että heille määrätään uskottu mies. He tarvitsevat sen sijaan edunvalvojan (förvaltare).

Edunvalvojan voi saada, jos esimerkiksi sairauden vuoksi on olemassa riski, että henkilö tuhlaa rahansa, hankkii liian suuret velat itselleen tai hänen läheisyydessään on henkilöitä, jotka yrittävät käyttää häntä taloudellisesti hyväkseen. Edunvalvoja voi tällöin toimia hyvänä suojana henkilölle.

Erona uskottuun mieheen on se, että edunvalvojan määrääminen on pakkotoimenpide – henkilö ei siis itse valitse palvelua. Edunvalvojan saa vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä.

Saadessaan edunvalvojan, henkilö menettää oikeustoimikelpoisuutensa. Hän ei tällöin voi enää tehdä sopimuksia tai hoitaa raha-asioitaan. Edunvalvoja päättää henkilön taloudesta. Koska edunvalvojan määräämisellä on suuri merkitys henkilölle, vaaditaan vahvat syyt ja seikkaperäinen selvitys ennen kuin käräjäoikeus päättää edunvalvojan määräämisestä.

Uskottujen miesten ja edunvalvojien korvaukset ja palkkiot

Uskotuilla miehillä ja edunvalvojilla on oikeus saada palkkio työstään. Korvauksista päättää yliholhooja. Yliholhooja määrää myös siitä, maksaako palkkion henkilö itse vai kunta. Jos henkilöllä on pienet tulot ja omaisuus, kunta maksaa palkkion.

Kuka voi hakea?

Uskottua miestä haetaan käräjäoikeudesta siinä kunnassa, jossa on kirjoilla.

Lisätietoa hakemisesta (ruotsiksi)

Alaikäisen huoltaja ja edunvalvoja

Kaikki alle 18-vuotiaat ovat alaikäisiä ja tarvitsevat huoltajan ja edunvalvojan. Useimmiten he ovat lapsen vanhempia.

Jos olet huoltaja, vastaat alaikäisen henkilökohtaisista olosuhteista. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että alaikäisen hoidontarve toteutetaan.

Edunvalvojana edustat alaikäistä hänen talouteensa liittyvissä kysymyksiä. Jos alaikäisellä on omaisuutta, edunvalvoja vastaa varojen hallinnasta.

Jos alaikäisellä ei ole vanhempia, voi käräjäoikeus määrä jonkun toisen huoltajaksi ja edunvalvojaksi. Lue lisää: Mer information om särskilt förordnad vårdnadshavare.

Ota yhteyttä Göteborgin Kaupunkiin

Onko sinulla kaupunkimme suomenkielisiin palveluihin liittyviä kysymyksiä? Ota yhteyttä Göteborgin Kaupunkiin.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}