Suomenkielen hallintoalueen valtiontuki

Voit hakea valtiontukea suomen kieltä, kaksikielisyyttä ja ruotsinsuomalaista kulttuuria edistäviin tapahtumiin ja hankkeisiin.

Göteborgin kaupunki on osa suomen kielen hallintoaluetta vuodesta 2011 lähtien. Kunnalle myönnetään vuosittain valtiontukea, jota kunnan tulee ensisijaisesti käyttää niihin lisäkustannuksiin, joita kunnalle koituu hallintoalueeseen sopeutumisesta. Valtiontukea voidaan myös käyttää ruotsinsuomalaisen kulttuurin ja suomen kielen tukemiseen ja edistämiseen.

Tutustu valtiontuen hakemisen sääntöihin ja tuen raportointiin.

Att ansöka om statsbidrag

Du kan söka statsbidrag till aktiviteter, projekt och evenemang som främjar och skyddar finska språkets användning, tvåspråkighet och sverigefinsk kultur.

Läs om reglerna kring ansökan om statsbidrag och rapportering av använt statsbidrag.