Suomen kielen hallintoalueesta

Göteborgs Stad är del av förvaltningsområdet för det finska språket.

Video kansallisten vähemmistöjen oikeuksista

Göteborgin Kaupunki on osa suomen kielen hallintoaluetta tammikuusta 2011 asti. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupungin suomenkielisellä vähemmistöllä on erityisiä oikeuksia oman kielen ja kulttuurin käyttöön. Vähemmistökieliin ja kulttuureihin liittyvistä oikeuksista säädetään laissa kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (2009:724).

Suomenkielisten oikeudet Göteborgissa

Esikoulu tai muu pedagoginen toiminta

Lapsellasi on oikeus paikkaan esikoulussa, jossa opetusta annetaan joko kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi. Göteborgin Kaupunki myös pyrkii tarjoamaan lapsellesi muuta pedagogista toimintaa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi. Lisää tietoa Göteborgin Kaupungin esikoulusta ja koulutuksesta täältä.

Vanhustenhoito

Sinulla on oikeus saada vanhustenhoitoa kokonaan tai olennaisilta osin suomen kielellä. Vanhushoidossa on myös huomioitava ruotsinsuomalaisen kulttuurin tärkeitä piirteitä, kuten juhlapäivät. Kunnan tehtävä on tiedottaa sinua mahdollisuudestasi suomenkieliseen vanhustenhoitoon. Lue lisää vanhustenhoidosta sivulla huolenpito & apu. Sivuilta löytyy myös tietoa kunnan kotipalvelusta.

Asiointi kunnan kanssa

Sinulla on oikeus asioida kunnan kanssa suomen kielellä sellaisissa sinua koskevissa asioissa, joissa Göteborgin Kaupunki on päätöksentekijä. Suomenkielistä palvelua tarjotaan sekä suullisesti että kirjallisesti. Sinulla on myös oikeus saada kirjallinen suomenkielinen käännös asiaasi liittyvästä päätöksestä ja sen perusteluista.

Göteborgin Kaupunki määrittelee ajan ja paikan, jolloin palvelua tarjotaan suomen kielellä. Kaupungin palvelukeskus palvelee suomen kielellä arkipäivisin.

Kulttuuri

Sinulla on oikeus omaan vähemmistökultuuriin. Göteborgin Kaupungin tehtävä on suojella ja edistää ruotsinsuomalaista kulttuuria sekä tarjota sinulle mahdollisuudet kehittää omaa kulttuuriasi. Lasten vähemmistökulttuurin edistäminen on erityisen tärkeää Göteborgin Kaupungissa. Lisää tietoa kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnasta.

Neuvonpito

Sinulla on oikeus vaikuttaa sinua koskeviin kysymyksiin. Göteborgin Kaupunki käy neuvonpitoa ruotsinsuomalaisen vähemmistön kanssa niin että vähemmistön tarpeet ja toiveet voidaan ottaa huomioon poliitiisessa päätöksenteossa. Lisää tietoa kunnan organisaatiosta, päätöksenteosta sekä neuvonpidosta ruotsinsuomalaisen vähemmistön kanssa sivulla kunta & politiikka.

Tiedottaminen

Sinulla on oikeus saada tietoa oikeuksistasi suomenkieliseen hoitoon, hoivaan ja palveluun. Göteborgin Kaupunki tiedottaa vähemmistölaista sekä suomen kielen hallintoalueesta verkossa sekä kaksikielisessä tiedotuslehdessä. Lue lehti verkossa tai tilaa ilmaiseksi kotiisi.

På svenska

Läs om det finska förvaltningsområdet på svenska


Filer och dokument