Hae valtiontukea

Voit hakea tukea suomen kieltä, kaksikielisyyttä ja ruotsinsuomalaista kulttuuria edistäviin tapahtumiin ja hankkeisiin myös suomen kielen hallintoalueen valtiontuesta. Se nedan för information på svenska.

Valtiontuki

Göteborgin kaupunki on osa suomen kielen hallintoaluetta vuodesta 2011 lähtien. Kunnalle myönnetään vuosittain valtiontukea, jota kunnan tulee ensisijaisesti käyttää niihin lisäkustannuksiin, joita kunnalle koituu hallintoalueeseen sopeutumisesta. Valtiontukea voidaan myös käyttää ruotsinsuomalaisen kulttuurin ja suomen kielen tukemiseen ja edistämiseen.

Statsbidrag - information på svenska

Göteborgs Stad är en del av finskt förvaltningsområde sedan 2011. Kommunen får ett årligt statsbidrag som primärt ska användas till de merkostnader som uppstår i kommunen med anledning av anpassningen till finskt förvaltningsområde. Statsbidrag kan också användas till att stödja och främja den sverigefinska kulturen och det finska språket.

Tietoa ja säännöt - Information och regler

Mihin voit hakea tukea?

Voit hakea tukea suomen kieltä, kaksikielisyyttä ja ruotsinsuomalaista kulttuuria edistäviin tapahtumiin ja hankkeisiin. Mahdollisia tukikohteita ovat esim. lasten ja nuorten kielikurssit ja leirit, teatteri-illat, musiikki, taide, kirjallisuus ja festivaalit. Voit tutustua alla oleviin valtiontuen myöntämisen sääntöihin. Tärkeää on, että toiminta suuntautuu kaikille göteborgilaisille ja että siitä tiedotetaan laajasti.

Kuka voi hakea tukea?

Tukea myönnetään esimerkiksi yhdistyksille, kerhoille, kouluille, kaupunginosille ja toimialahallinnoille. Yksityishenkilöille ei myönnetä tukea

Kuinka paljon tukea voit hakea?

Haetun tuen määrällä ei ole ylä- tai alarajaa.

Näin asia etenee hakusi jälkeen

Kunta käy neuvonpitoa ruotsinsuomalaisen vähemmistön kanssa ennen tuen myöntämistä. Tämä tapahtuu Göteborgin kaupungin ruotsinsuomalaisen neuvoston alla toimivissa viiteryhmissä. Tämän jälkeen kunta tekee päätöksen tuen myöntämisestä. Päätökset tuen myöntämisestä annetaan Göteborgin kaupungin ruotsinsuomalaisen neuvoston kokousten yhteydessä neljä kertaa vuodessa. Tämän jälkeen kunta tiedottaa hakijaa päätöksestä s-postitse. Tukea myönnetään niin kauan kuin valtiontukea on jäljellä.

Hakuajat

Hakemuksia voi jättää ympäri vuoden, mutta hakemuksia käsitellään neljä kertaa vuodessa Göteborgin kaupungin ruotsinsuomalaisen neuvoston kokousten yhteydessä. Hakemukset lähetetään viiteryhmille keskusteltavaksi 3 viikkoa ennen Göteborgin kaupungin ruotsinsuomalaisen neuvoston kokousta. Tutustu neuvoston kokousaikoihin.

Miten haet tukea?

Voit hakea valtiontukea sähköisen palvelun kautta, katso sivun alareunaa.

Selvitys

Tuen saajan tulee vuosittain jättää selvitys toteutetusta tai kuluvasta tapahtumasta. Näin teet selvityksen.

Muut tukimuodot

Tutustu muihin tukimuotoihin ja kulttuuritukimuotoihin.

Vad kan du söka bidrag till?

Du kan söka stöd till aktiviteter och projekt som stödjer det finska språket, tvåspråkigheten och den sverigefinska kulturen. Stöd kan beviljas till exempel till språkkurser och läger för barn och ungdomar, teaterkvällar, musik, konst, litteratur och festivaler. Du kan läsa mer om reglerna kring statsbidrag under Information och regler nedan. Det är viktigt att aktiviteten är öppen för alla göteborgare och att information om aktiviteten når ut till en bred publik.

Vem kan söka bidrag?

Bidrag kan till exempel beviljas till föreningar, klubbar, skolor, stadsdelar och fackförvaltningar. Privatpersoner beviljas inte bidrag.

Hur mycket kan du söka?

Det finns ingen övre eller nedre gräns för hur mycket pengar du kan söka.

Det här händer efter du ansökt

Staden samråder med den sverigefinska minoriteten innan beslut fattas. Detta samråd och synpunktsinhämtning händer i de referensgrupper som är underställda Göteborgs Stads sverigefinska råd. Efter referensgruppen fått ge sin synpunkt fattar kommunen beslut om beviljande av bidrag. Besluten kommuniceras på Sverigefinska rådets möten. Efter detta informeras den sökande om beslut via e-post. Statsbidrag beviljas så länge det finns kvar statsbidrag.

Ansökningstider

Du kan lämna in ansökan löpande under året, men ansökningarna hanteras fyra gånger per år i samband med Göteborgs Sverigefinska rådets möten. Ansökningarna skickas till referensgrupperna för diskussion 3 veckor före Göteborgs Stads sverigefinska råds möten. Läs mer om rådets mötestider.

Så här ansöker du om bidrag

Du kan ansöka om statsbidrag med hjälp av en e-tjänst, se längre ner på sidan.

Rapportering

Du ska varje år lämna in en redovisning av genomförd eller pågående aktivitet. Läs mer om hur du kan rapportera.

Andra bidragsformer

Läs mer om andra bidragsformer och kulturbidrag.

  Tee näin - Så här gör du

  Ennen kuin haet valtiontukea, tutustu yllä oleviin sääntöihin. Lisätietoa hakemisen ja myöntämisen perusteista löydät myös alta.

  Valtiontuen myöntämisestä

  Tutustu tuen myöntämisen perusteisiin ja siihen, mitkä projektit ovat saaneet valtiontukea ja mille projekteille valtiontukea ei ole myönnetty. Valtiontuen myöntämisestä.

  Hae valtiontukea sähköisesti

  Jätä hakemus sähköisesti netin kautta

  Innan du ansöker statsbidrag är det viktigt att du läser igenom reglerna kring ansökning och beviljande av statsbidrag.

  Om beviljande av statsbidrag

  Läs mer om grunderna till beviljande av statsbidrag samt vilka projekt beviljats eller avslagits statsbidrag. Om beviljande av statsbidrag.

  Ansök direkt

  Ansök om statsbidrag