Hae valtiontukea

Voit hakea tukea suomen kieltä, kaksikielisyyttä ja ruotsinsuomalaista kulttuuria edistäviin tapahtumiin ja hankkeisiin suomen kielen hallintoalueen valtiontuesta.

Valtiontuki

Göteborgin Kaupunki on osa suomen kielen hallintoaluetta vuodesta 2011 lähtien. Kunnalle myönnetään vuosittain valtiontukea, joka tulee ensisijaisesti käyttää niihin lisäkustannuksiin, jotka ovat seurausta hallintoalueeseen sopeutumisesta. Valtiontukea voidaan myös käyttää ruotsinsuomalaisen kulttuurin ja suomen kielen tukemiseen ja edistämiseen.

Statsbidrag

Göteborgs Stad är en del av finskt förvaltningsområde sedan 2011. Kommunen får ett årligt statsbidrag som primärt ska användas till de merkostnader som uppstår i kommunen med anledning av anpassningen till finskt förvaltningsområde. Statsbidrag kan också användas till att stödja och främja den sverigefinska kulturen och det finska språket.

Tietoa ja säännöt - Information och regler

Mihin voit hakea tukea?

Voit hakea tukea suomen kieltä, kaksikielisyyttä ja ruotsinsuomalaista kulttuuria edistäviin tapahtumiin ja hankkeisiin. Mahdollisia tukikohteita ovat esimerkiksi kielikurssit ja leirit, teatteri, musiikki, taide ja kirjallisuus.

Säännöt valtiontuen hakemiseen löytyvät alta. Huomioithan, että valtiontukea voidaan myöntää vain sellaisille tapahtumille, jotka on suunnattu kaikille göteborglaisille. Tapahtumista tulee myös tiedottaa laajasti.

Kuka voi hakea tukea?

Tukea voidaan myöntää sekä julkisille että yksityisille organisaatioille, kuten yhdistyksille, seuroille, kouluille, kaupunginosille ja hallinnoille. Yksityishenkilöille ei voida myöntää tukea

Kuinka paljon voit hakea tukea?

Haetun tuen määrällä ei ole ylä- tai alarajaa.

Näin asia etenee hakusi jälkeen

Göteborgin Kaupunki käsittelee tukihakemukset neuvonpidossa ruotsinsuomalaisen vähemmistön kanssa. Yleensä tämä tapahtuu viiteryhmissä (kulttuuri, koulutus ja vanhushoito). Neuvonpidon jälkeen kunta tekee päätöksen tuen myöntämisestä. Päätökset tuen myöntämisestä julkaistaan Göteborgin Kaupungin ruotsinsuomalaisen neuvoston kokousten yhteydessä neljä kertaa vuodessa. Tämän jälkeen kunta tiedottaa hakijaa päätöksestä sähköposteitse. Tukea myönnetään niin kauan kuin valtiontukea on jäljellä.

Hakuajat 2020

Tukihakemukset käsitellään neljä kertaa vuodessa-

  • 20 helmikuuta. Päätös tehdään viikolla 11
  • 20 huhtikuuta. Päätös tehdään viikolla 21
  • 7 syyskuuta. Päätös tehdään viikolla 41
  • 9 marraskuuta. Päätös tehdään viikolla 50

Kuinka haet tukea?

Voit hakea valtiontukea sähköisen palvelun kautta. Linkki palveluun löytyy tämän sivun lopusta.

Miten rahat tulevat organisaatiosi tilille?

Myönteisen tukipäätöksen saatuasi voit lähettää Göteborgin Kaupungille laskun myönnetystä summasta.

Laskutusosoite:

N010/Stadsledningskontoret
Intraservice
405 38 Göteborg
Referens: Veera Säisä

Ethän unohda laskutusnumeroa, organisaationumeroa, bankgiro numeroa ja osoitetta

Göteborgin Kaupunki hyväksyy 1 huhtikuuta 2019 lähtien vain sähköisesti lähetettyjä laskuja. Lue lisää e-laskusta

Selvitys

Tuen saajan tulee jättää selvitys toteutetusta tai meneillään olevasta tapahtumasta. Näin teet selvityksen.

Muut tukimuodot

Tutustu muihin tukimuotoihin ja kulttuuritukimuotoihin.

Vad kan du söka bidrag till?

Du kan söka stöd till aktiviteter och projekt som stödjer det finska språket, tvåspråkigheten och den sverigefinska kulturen. Stöd kan beviljas till exempel till språkkurser och läger för barn och ungdomar, teaterkvällar, musik, konst, litteratur och festivaler. Du kan läsa mer om reglerna kring statsbidrag under Information och regler nedan. Det är viktigt att aktiviteten är öppen för alla göteborgare och att information om aktiviteten når ut till en bred publik.

Vem kan söka bidrag?

Bidrag kan till exempel beviljas till föreningar, klubbar, skolor, stadsdelar och fackförvaltningar. Privatpersoner beviljas inte bidrag.

Hur mycket kan du söka?

Det finns ingen övre eller nedre gräns för hur mycket pengar du kan söka.

Det här händer efter du ansökt

Staden samråder med den sverigefinska minoriteten innan beslut fattas. Detta samråd och synpunktsinhämtning händer i de referensgrupper som är underställda Göteborgs Stads sverigefinska råd. Efter referensgruppen fått ge sin synpunkt fattar kommunen beslut om beviljande av bidrag. Besluten kommuniceras på Sverigefinska rådets möten. Efter detta informeras den sökande om beslut via e-post. Statsbidrag beviljas så länge det finns kvar statsbidrag.

Ansökningstider 2020

Ansökningarna hanteras fyra gånger per år

  • 20 februari. Beslut fattas veckan 11
  • 20 april. Beslut fattas veckan 21
  • 7 september. Beslut fattas veckan 41
  • 9 november. Beslut fattas veckan 50

Så här ansöker du om bidrag

Du kan ansöka om statsbidrag med hjälp av en e-tjänst, se längre ner på sidan.

Så får du pengarna

Från den 1 april 2019 ska alla leverantörer till Göteborgs Stad skicka e-faktura. Läs mer om hur att fakturera Göteborgs Stad

Rapportering

Du ska varje år lämna in en redovisning av genomförd eller pågående aktivitet. Läs mer om hur du kan rapportera.

Andra bidragsformer

Läs mer om andra bidragsformer och kulturbidrag.

Tee näin - Så här gör du

Ennen kuin haet valtiontukea, tutustu yllä oleviin sääntöihin. Lisätietoa hakemisen ja myöntämisen perusteista löydät myös alta.

Valtiontuen myöntämisestä

Tutustu tuen myöntämisen perusteisiin ja siihen, mitkä projektit ovat saaneet valtiontukea ja mille projekteille valtiontukea ei ole myönnetty. Valtiontuen myöntämisestä.

Hae valtiontukea sähköisesti

Jätä hakemus sähköisesti netin kautta

Innan du ansöker statsbidrag är det viktigt att du läser igenom reglerna kring ansökning och beviljande av statsbidrag.

Om beviljande av statsbidrag

Läs mer om grunderna till beviljande av statsbidrag samt vilka projekt beviljats eller avslagits statsbidrag. Om beviljande av statsbidrag.

Ansök direkt

Ansök om statsbidrag