Kotipalvelun uusi toimintatapa

Lisää vaikutusvaltaa, itsemääräämistä ja houkuttelevia työpaikkoja. Nämä ovat kokonaisvaltaiset tavoitteet Göteborgin kaupungin ottaessa käyttöön kotipalvelun uuden työtavan, jota kutsutaan nimellä Laadukas kotipalvelu (Attraktiv hemtjänst). Pitkän aikavälin työ käynnistettiin 2014 ja työ jatkuu vuoteen 2022.

Göteborgin kaupunginvaltuusto teki maaliskuussa vuonna 2014 päätöksen kotipalvelun kehittämiseen ja parantamiseen tähtäävästä tavoite- ja strategiasuunnitelmasta. Päätös perustuu poliittiseen selvitykseen ja se merkitsee suuria muutoksia toimintaan; useita vuosia kestävää kehitystyötä tavoitteiden saavuttamiseksi. Kehitystyön tulee johtaa käyttäjien vaikutusvallan ja itsemääräämisoikeuden lisääntymiseen sekä luoda entistä puoleensavetävämpiä töitä työntekijöille.

Laadukas kotipalvelu

Laadukkaaksi kotipalveluksi kutsutun kehitystyön kautta palvelujen käyttäjien tulee voida määrätä heille myönnetystä kotipalveluajasta samalla kun kotipalvelussa työskentelyn suosio kasvaa. Tämän vuoksi Göteborgin kaupunki kehittää muun muassa uutta työtapaa arvioida ja seurata kotipalveluhenkilöstön tarpeita, ammattitaidon kehitystä, urateitä hyvinvointiteknologian palveluja, IT-tukea ja liikkuvaa työtapaa käyttäen.

Mitä Laadukas kotipalvelu tarkoittaa?

Kunnan asukkaiden on tämän tuloksena saatava lisää vaikutusvaltaa ja itsemääräämisoikeutta avuntarveharkitun aikansa suhteen. Kotipalvelun yhteyshenkilöstö ja asianomainen henkilö suunnittelevat yhdessä tarpeiden pohjalta kuinka ja mihin aika käytetään. Uuden työtavan kehittämistä varten kaupunginosahallinnot ovat täyttäneet 40 niin kutsutun hoivaohjaajan virkaa toiminnan tueksi. Kotipalvelutyön laadun varmistamiseksi on kehitetty yhteinen verkkopohjainen koulutus täydentämään kaupunginosien omaa perehdyttämistä. Kunta tarjoaa lisäksi uutta "häiriötön yöuni" (ostörd nattsömn) -palvelua. Turvakameraksi (Trygghetskamera) kutsuttu palvelu tarkoittaa etävalvontaa verkkokameran avulla.

Lue lisää Turvakamerasta (ruotsiksi)

Lue lisää Laadukkaasta kotipalvelusta ruotsiksi (Attraktiv hemtjänst)

Tietoja kotipalvelusta:

  • Göteborgissa 9 000 henkilöä – sekä nuoria että iäkkäitä - saa kotipalveluja
  • Työtä tekee 2 500 kotipalvelujen suorittajaa ja 265 käsittelijää
  • Näistä 70 -75 prosenttia on koulutettuja alihoitajia
  • Kotipalvelun tarvitsee joka vuosi palkata vähintään 360 uutta työntekijää

Kotipalvelun haasteet tulevaisuudessa:

  • Entistä useammat ovat suuren hoidon ja hoivan tarpeessa kotona
  • Harvempien on elätettävä entistä useampia
  • Lisääntyvä kilpailu työvoimasta
  • Käyttäjien kasvavat odotukset
  • Kansanterveyspanostuksia vaaditaan yhteiskunnan kustannusten rajoittamiseksi
  • Hyvinvoinnin säilyttäminen kehittämällä hyvinvointiteknologiaa ja eTerveys – verkostoa (eHälsa/eHealth)

Dokumentteja ja tiedostoja

Utredning om nytt arbetssätt i hemtjänsten (80 kB) Sosiaalihallituksen vuotuinen käyttäjäkysely, tulokset 2014
Selvitys uudesta työtavasta kotipalvelussa (3,3 MB) Selvitys uudesta työtavasta kotipalvelussa.

Information på svenska/Tietoa ruotsiksi

Nytt arbetssätt i hemtjänsten