Salassapitovelvollisuutta koskevat säännöt

Kaikki kuntaan saapuvat kirjeet ja asiakirjat sekä sähköpostiviestit ovat julkisia ja kaikkien saatavilla tietyin poikkeuksin.

Muutama laki ohjaa diaariin kirjaamismenettelyä. Julkisuusperiaatteen voimassaolo ilmoitetaan painovapausasetuksessa, joka on yksi perustuslaeista. Siinä mainitaan, että yleisten asiakirjojen pitää olla julkisia, jollei laissa toisin säädetä.

Poikkeukset salassapitovelvollisuudesta ilmoitetaan pääasiassa julkisuus - ja salassapitolaissa. Julkisuus - ja salassapitolaista löytyvät paitsi salassapitovelvollisuutta koskevat säännöt myös erityissäännöt diaariin kirjaamisesta. Tiettyjen asioiden ja asiakirjojen julkisuudesta voidaan tehdä poikkeuksia julkisuus-ja salassapitolain mukaisesti.

Myös tietosuoja-asetukseen ja EU:n tietosuoja-asetusta täydentävistä määräyksistä annettuun lakiin sisältyy sääntöjä, jotka velvoittavat tiettyjen,yksittäisiä ihmisiä koskevien tietojen poistamista ennen kuin asiakirja pyydettäessä annetaan.

Om regler för sekretess på svenska.