Viiteryhmä vanhustenhoito

Vanhustenhoitoviiteryhmä on Göteborgin Kaupungin ruotsinsuomalaisen neuvoston alainen neuvoa-antava elin, jonka tehtävänä on toimia asiantuntijana ruotsinsuomalaisten vanhusten hoito- ja hoivakysymyksissä.

Toiminta

Vanhustenhoitoviiteryhmä on ruotsinsuomalaisen neuvoston asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on välittää tietoa Göteborgin Kaupungille ruotsinsuomalaisen vähemmistön tarpeista ja toiveista.

Vanhustenhoitoviiteryhmän toiminta perustuu ruotsinsuomalaisten vanhusten tarpeiden edistämiseen kunnallisissa vanhushoito- ja hoivapalveluissa. Vanhustenhoitoviiteryhmä on laatinut kymmenen kohdan ohjelman, jota vanhushoidon prosessijohtaja jakaa kaupungin eri toimipisteisiin. Viiteryhmän puheenjohtaja on Anna-Liisa Parkkinen.

Kaikki ovat tervetulleita Vanhustenhoitoviiteryhmän toimintaan.

Ota yhteyttä vanhustenhoitoviiteryhmään

Ota yhteyttä Vanhustenhoitoviiteryhmään lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sverigefinskaradet@stadshuset.goteborg.se.

Referensgrupp Äldreomsorg

Referensgrupp Äldreomsorg har som roll att vara sakkunniga och bidra med kunskap om minoritetens synpunkter och livssituation till Göteborgs Stad. Gruppen agerar också som rådgivande instans för Göteborgs Stads sverigefinska råd angående finska äldrefrågor. Anna-Liisa Parkkinen är referensgruppens ordförande.

Referensgrupp Äldreomsorg är en öppen grupp för alla.

Ta kontakt med referensgruppen

 Ta kontakt med referensgrupp Äldreomsorg genom att skicka e-post till sverigefinskaradet@stadshuset.goteborg.se.

Kokousajat / Mötestider 2023

9/1 kello / klockan 17-19

Paikka / Plats: Teams-videomöte

Yhteydenotot / Kontakt sverigefinskaradet@stadshuset.goteborg.se.