Viiteryhmä kulttuuri

Kulttuuriviiteryhmä on Göteborgin Kaupungin ruotsinsuomalaisen neuvoston alainen neuvoa-antava elin, jonka tehtävänä on toimia asiantuntijana ruotsinsuomalaisissa kulttuurikysymyksissä.

Toiminta

Kulttuuriviiteryhmä on ruotsinsuomalaisen neuvoston asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on välittää tietoa Göteborgin Kaupungille ruotsinsuomalaisen vähemmistön tarpeista ja toiveista.

Kulttuuriviiteryhmän toiminta perustuu ruotsinsuomalaisen kulttuuritarjonnan parantamiseen Göteborgissa. Viiteryhmä tekee töitä erityisesti lasten ja nuorten vähemmistökulttuurin elvyttämiseksi. Viiteryhmän puheenjohtajana toimii Sirpa Kyllönen.

Kaikki ovat tervetulleita kulttuuriviiteryhmän toimintaan.

Ota yhteyttä kulttuuriviiteryhmään

Ota yhteyttä kulttuuriviiteryhmään lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sverigefinskaradet@stadshuset.goteborg.se

Referensgrupp Kultur

Referensgrupp Kultur har som roll att vara sakkunniga och bidra med kunskap om minoritetens behov och önskemål till Göteborgs Stad. Gruppen agerar också som rådgivande instans för Göteborgs Stads sverigefinska råd angående finska kulturfrågor. Sirpa Kyllönen är referensgruppens ordförande.

Referensgruppen för Kultur är en öppen grupp för alla.

Ta kontakt med referensgruppen

Ta kontakt med referensgruppen genom att skicka e-post till sverigefinskaradet@stadshuset.goteborg.se

Kokousajat / Mötestider 2023

10/1 kello / klockan 17-19

Paikka / Plats: Teams-videomöte

Ilmoittautumiset / Anmälan sverigefinskaradet@stadshuset.goteborg.se.