Neuvonpito

Göteborgin kaupunki neuvottelee kunnassa asuvien ruotsinsuomalaisten kanssa heitä koskeviin asioihin liittyen kuten laki (2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä edellyttää.

Kieli ja koulutus - viiteryhmän tavoitteena on olla asiantunteva taho, joka välittää tietoa vähemmistön mielipiteistä ja elintilanteesta Göteborgin kaupungille. Viiteryhmä toimii myös Göteborgin kaupungin ruotsinsuomalaisen neuvoston neuvoa-antavana tahona liittyen lasten ja nuorten äidinkielen koulu- ja kielikysymyksiin.

Vanhustenhoito - viiteryhmän tavoitteena on olla asiantunteva taho, joka välittää tietoa vähemmistön mielipiteistä ja elintilanteesta Göteborgin kaupungille. Viiteryhmä toimii myös Göteborgin kaupungin ruotsinsuomalaisen neuvoston neuvoa-antavana tahona liittyen vanhustenhoitoon ja ikäihmisten kysymyksiin.

Kulttuuri -viiteryhmän tavoitteena on olla asiantunteva taho, joka välittää tietoa vähemmistön mielipiteistä ja elintilanteesta Göteborgin kaupungille. Viiteryhmä toimii myös Göteborgin kaupungin ruotsinsuomalaisen neuvoston neuvoa-antavana tahona liittyen ruotsinsuomalaisen vähemmistön kulttuuritarpeisiin.