Neuvonpito

Ruotsinsuomalainen neuvosto

Göteborgin Kaupungin ruotsinsuomalainen neuvosto on foorumi, jossa käydään neuvonpitoa ja vaihdetaan tietoja ruotsinsuomalaisen vähemmistön ja Göteborgin kunnanjohdon välillä.

Viiteryhmä kieli ja koulutus

Kieli ja koulutusviiteryhmä on Göteborgin Kaupungin ruotsinsuomalaisen neuvoston alainen neuvoa-antava elin, jonka tehtävänä on toimia asiantuntijana ruotsinsuomalaisissa kieli ja koulutuskysymyksissä.

Viiteryhmä vanhustenhoito

Vanhustenhoitoviiteryhmä on Göteborgin Kaupungin ruotsinsuomalaisen neuvoston alainen neuvoa-antava elin, jonka tehtävänä on toimia asiantuntijana ruotsinsuomalaisten vanhusten hoito- ja hoivakysymyksissä.

Viiteryhmä kulttuuri

Kulttuuriviiteryhmä on Göteborgin Kaupungin ruotsinsuomalaisen neuvoston alainen neuvoa-antava elin, jonka tehtävänä on toimia asiantuntijana ruotsinsuomalaisissa kulttuurikysymyksissä.