Neuvonpito

Ruotsinsuomalainen neuvosto

Göteborgin Kaupungin ruotsinsuomalainen neuvosto on foorumi, jossa käydään neuvonpitoa ja vaihdetaan tietoja ruotsinsuomalaisen vähemmistön ja Göteborgin kunnanjohdon välillä.

Viiteryhmä kieli ja koulutus

Kieli ja koulutus -viiteryhmä on Göteborgin Kaupungin ruotsinsuomalaisen neuvoston alainen neuvoa-antava elin, jonka tehtävänä on toimia asiantuntijana ruotsinsuomalaisissa kieli- ja koulutuskysymyksissä.

Viiteryhmä vanhustenhoito

Vanhustenhoitoviiteryhmä on Göteborgin Kaupungin ruotsinsuomalaisen neuvoston alainen neuvoa-antava elin, jonka tehtävänä on toimia asiantuntijana ruotsinsuomalaisten vanhusten hoito- ja hoivakysymyksissä.

Viiteryhmä kulttuuri

Kulttuuriviiteryhmä on Göteborgin Kaupungin ruotsinsuomalaisen neuvoston alainen neuvoa-antava elin, jonka tehtävänä on toimia asiantuntijana ruotsinsuomalaisissa kulttuurikysymyksissä.