Näin kunta käsittelee henkilötietojasi

Göteborgin kaupingissa jokainen hallinto tai yhtiö vastaa henkilötietojen käsittelystä. Se tarkoittaa, että he ovat vastuussa henkilötietojen lainmukaisesta, turvallisesta ja oikeasta käsittelystä. Tietosuoja-asetus eli GDPR suojaa henkilötietosi.

Mitä ovat henkilötiedot?

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot joiden avulla henkilö voidaan tunnistaa, kuten esimerkiksi nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, puhelinnumero, osoite tai IP-osoite. Myös kuvat ja videot ovat henkilötietoja. Lue lisää goteborg.se käytettävistä evästeistä (cookies) ruotsiksi.

Mitä henkilötietojen käsittely tarkoittaa?

"Käsittely" on laaja käsite ja sisältää suurin piirtein kaiken sen, mitä me Göteborgin Kaupungin työntekijät teemme henkilötiedoillasi. Me esimerkiksi keräämme, varastoimme, poistamme, levitämme, arkistoimme ja kopioimme kunnan asukkaiden henkilötietoja. 

Henkilötiedoista vastaava

Henkilötiedoista vastaava organisaatio on se kunnallisen hallinnon lautakunta tai yhtiön hallitus joka käsittelee henkilötietojasi. Kyseinen organisaatio on vastuussa siitä, että henkilötietojasi käsitellään lain edellyttämällä tavalla. Mikäli sinulla on kysyttävää käsittelystä tai haluat pääsyn henkiötietoihisi, ota yhteys Göteborgin Kaupungin palvelukeskukseen. Yhteystiedot löytyvät sivun alaosasta.

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

Göteborgin Kaupunki käsittelee henkilötietojasi tietosuoja-asutuksen mukaisesti. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että tietojen käsittelylle pitää olla laillinen peruste. Perusteena voi olla se, että henkilötietojen käsitteleminen on välttämätöntä jotta kunta pystyy hoitamaan julkisen tai viranomaisvallankäyttöön liittyvän tehtävän. Tietojen käsittely voi olla välttämätöntä myös oikeudellisen velvoitteen tai sopimuksen täyttämiseksi, kuten esimerkiksi pysäköintivirhemaksujen ja rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Voi myös olla, että olet itse antanut suostumuksen tietojesi käsittelyyn.

Kunnalla oikeus käsitellä henkilötietojasi kaikissa viranomaistoimissa. Kunta voi tarjota tiettyjä palveluja ilman erityistä lain vaatimusta. Kun valitset palveluja, kunta voi silloin käsitellä henkilötietojasi täyttääkseen niin kutsutun yleisen edun. Esimerkkinä tästä voi olla kulttuurikoulun, urheilutilojen, kirjaston tai uimahallin pitäminen. Kun sinulla on sopimus kunnan kanssa, kunta saa tällöin käsitellä henkilötietojasi täyttääkseen sopimuksen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Göteborgin Kaupunki joutuu käsittelemään henkilötietoja esimerkiksi rakennuslupa- ja avustushakemusten sekä ympäristökaareen liittyvien lupahakemusten ynnä muiden yhteydessä. Voidakseen käsitellä erilaisia asioita, kunnan täytyy pystyä tunnistamaan se henkilö, jota asia koskee. Tietojen käsittelyä voidaan tarvita myös erilaisten sopimusten yhteydessä, jotka liittyvät esimerkiksi työsuhteeseen ja maan tai asunnon käyttöoikeuden luovuttamiseen. Henkilötietoja voidaan käyttää myös tilastoinnin ja arkistoinnin yhteydessä.

Lähde

Göteborgin Kaupunki vastaanottaa henkilötietoja yksityishenkilöiltä, julkisista rekistereistä, muilta viranomaisilta sekä yhdistyksiltä.

Henkilötietojen tallennusaika

Henkilötietosi tallennetaan niin pitkään kuin se on tarpeellista asian käsittelyä varten. Tämän jäljeen ne joko poistetaan tai arkistoidaan. 

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus nähdä rekisteröimämme henkilötietosi. Sinulla on myös oikeus tehdä muutoksia, siirtää, poistaa sekä rajoittaa sinusta rekisteröityjä tietoja. 

Mikäli kunnan tekemä päästös on tehty digitaalisesti, luovuttamiesi henkilötietojen perusteella, tulemme tiedottamaan sinua asiasta.

Julkisuusperiaate

Göteborgin Kaupungin toimintaa ohjaa sekä Painovapauslaki (tryckfrihetsförordningen) että Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (offentlighets- och sekretesslagen). Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kunnalle lähetetyt viestit ovat julkisia asiakirjoja. Kunta voi pyynnöstä poistaa julkisista tiedostoista eräitä luottamuksellisia tietoja. Julkisten asiakirjojen julkaisua sekä arkistointia koskevat säännöt voivat asettaa tiettyjä rajoituksia yksityissuojallesi.

Mikäli haluat pysyä nimettömänä tai sinulla on suojattu henkilöllisyys

Mikäli haluat palvelua, joka vaatii sisäänkirjoittautumisen tai tunnistautumisen, et voi olla nimetön tai sinulla ei voi olla suojattua henkilöllisyyttä. Tunnistautumisen myötä tietojärjestelmä tietää, että kyseessä olet sinä. Siinä tapauksessa on parempi että käännyt henkilökohtaisesti palvelun toimittajan puoleen. Mikäli haluat sanoa mielipiteesi tai ottaa yhteyttä nimettömänä, älä jätä mitään henkilökohtaisia tietoja, koska nämä tiedot rekisteröidään ja niistä tulee julkinen asiakirja.

Mikäli käytät sosiaalista mediaa

Mikäli käytät sosiaalista mediaa, kuten Facebook tail Twitter, ottaaksesi yhteyttä Göteborgin kaupunkiin, silloin tietoa, henkilötiedot mukaan lukien, välittyy aina kolmannelle osapuolelle (yritys/ järjestö, joka ylläpitää käyttämääsi sosiaalista mediaa). Sinun itsesi vuoksi suosittelemme, että et lähetä meille arkaluontoista tietoa sosiaalisen median kautta.

Göteborgin Kaupungin hallintojen ja yhtiöiden yhteystiedot

Läs mer om Behandling av personuppgifter i Göteborgs Stad