Päätöksestä valittaminen

Ellei ole tyytyväinen kunnan tekemään päätökseen, siitä voi valittaa. Valitus päätöksestä on tehtävä kolmen viikon kuluessa päätöksentekopäivästä lukien. Valituksentekijällä on oikeus saada valituksen laatimisessa apua päätöksen tehneen hallinnon henkilöstöltä.

Kaksi valitustapaa

Kunnan päätöksestä voidaan valittaa kahdelle eri tavalla. Kuntaan kohdistuneet valitukset jaetaan hallintovalituksiin ja laillisuuden harkintaan tai kunnallisvalituksiin:

  • Kun on sitä mieltä, että itse päätös on väärä, kyseessä on hallintovalitus.
  • Jos haluaa kyseenalaistaa oliko oikein, että kunta teki päätöksen, kyseessä on laillisuuden harkinta tai kunnallisvalitus.

Hallintovalituksen tekeminen

Ellei ole tyytyväinen päätökseen, siitä voi tehdä hallintovalituksen. Valitus jätetään sille lautakunnalle tai hallinnolle, joka teki alkuperäisen päätöksen, kolmen viikon kuluessa siitä, kun asianomainen henkilö sai päätöksen.

Valitukseen pitää kirjoittaa miksi haluaa päätöstä muutettavan. Jos hallinto katsoo, että se ei voi tehdä uutta, valittajalle edullista päätöstä, hallinto toimittaa valituksen Göteborgin hallinto-oikeuteen, joka voi kumota päätöksen ja tehdä uuden.

Sosiaalipalvelulain 16 luvun 3 §:ssä on mainittu mistä päätöksistä voidaan tehdä hallintovalitus.

Kunnallisvalituksen tekeminen

Hallinto-oikeus voi myös ratkaista onko päätös lain mukainen. Tätä kutsutaan laillisuuden harkinnaksi tai kunnallisvalitukseksi. Kaikilla Göteborgin asukkailla on mahdollisuus tehdä kunnallisesta päätöksestä ilmoitus hallinto-oikeuteen.

Ilmoitus on tehtävä kolmen viikon kuluessa siitä, kun päätös on asetettu ilmoitustaululle, ts. ilmoitus siitä, että päätös on tehty, asetetaan kaupunginjohtotoimiston sisäänkäynnissä olevalle kaupungin julkiselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee osoitteessa Köpmansgatan 20, Gustav Adolfin torilla.

Valituksen on oltava kirjallinen ja se on lähetettävä suoraan hallinto-oikeuteen, joka voi vain ratkaista, onko päätös voimassa, vai onko se kumottava.

Hallinto-oikeus on niin kutsuttu hallintotuomioistuin. Nämä tuomioistuimet käsittelevät yksityisten henkilöiden ja viranomaisten välisiä kiistoja.

Om att överklaga ett beslut