Kunnan organisaatio

Göteborgin Kaupungin organisaatio koostuu sekä hallinnoista että yhtiöistä. Kaupungin liikevaihto on yhteensä 34 miljardia kruunua ja työntekijöitä kaupungilla on noin 55 000.

Organisaatio ja johto

Kunnanvaltuusto (kommunfullmäktige) on Göteborgin Kaupungin ylin päättävä elin. Kunnanvaltuuston alaisena toimii kunnanhallitus (kommunstyrelsen), joka vastaa kunnanvaltuuston tekemien päätösten toteuttamisesta, seurannasta sekä arvioinnista. 

Kaupunginjohtokonttori (stadsledningskontoret) on kunnanhallituksen alainen hallinto, joka kunnanhallituksen toimesta johtaa, koordinoi ja seuraa Göteborgin Kaupungin toimialoja.

Löydät tarkempaa tietoa Göteborgin Kaupungin organisaatiosta täältä

Kaupunginosahallintojen palvelut

Kaupunginosahallinnot (stadsdelsförvaltningar) vastaavat kunnallisista palveluista, kuten vanhustenhoidosta tai kirjastopalveluista, omien kaupunginosiensa asukkaille.

Toimialahallintojen palvelut

Kaupungin toimialahallinnot (fackförvaltningar) vastaavat erilaisista koko kaupungin kattavista palveluista, kuten koulut, kiinteistöt, kadut, liikenne, ympäristö ja kulttuuri.

Göteborgin Kaupunki omistaa useita yhtiöitä

Göteborgin Kaupunki omistaa kokonaan tai osittain lukuisia yhtiöitä. Yhtiöiden toimiala vaihtelee suuresti, aina kiinteistön välityksestä kulttuurielämyksiin. Göteborgs Stadshus AB on Göteborgin Kaupungin konserniyhtiö omistaen kaikki Göteborgin Kaupungin yhtiöt.

Läs mer om kommunens organisation på svenska