Kulttuurituki

Göteborgin kulttuurielämän tulee olla monipuolista ja korkealaatuista. Tämän vuoksi taiteellisesti ja kulttuuripoliittisesti merkittäville toiminnoille ja hankkeille annetaan taloudellista tukea. Ennen kaikkea yleisölle suunnatut toiminnat ja hankkeet voivat saada tukea kulttuurilautakunnalta.

Ketkä voivat saada tukea?

Esimerkiksi taideprojektit, esitykset, konsertit tai festivaalit voivat saada tukea. Taiteilijat voivat myös hakea stipendejä tai ateljeetukea. Kirjailijoille on erityiset apurahat. Tukimuoto Tuki kulttuurienvälisiin projekteihin (Stöd till interkulturella projekt) suuntautuu erityisesti Ruotsin viiden kansallisen vähemmistön tukemiseen: saamelaiset, romanit, juutalaiset, tornionlaaksolaiset ja ruotsinsuomalaiset.

Miten haen kulttuuritukea?

Kulttuuritukihakemukset tehdään kotisivun verkkopalvelun kautta, voit täyttää hakemuksen myös paperimuodossa jos tahdot. Lue lisää alta olevista linkeistä ja tiedostoista.

Lisätietoa

Löydät lisää tietoa myös Facebookista osoitteesta www.facebook.com/goteborgkulturstod

Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse suomen, ruotsin tai englannin kielellä osoitteeseen kulturstod@kultur.goteborg.se tai ottamalla yhteyttä Göteborgin kaupunkiin.

Säätiöt

Göteborgin kaupunki hallinnoi myös noin 100 eri tarkoituksiin tarkoitettua säätiötä. Tutustu säätiöihin.

Ohjeet ja säännöt / Instruktioner och regler

Ennen kuin haet kulttuuritukea, lue tarkasti tukimuotoon liittyvät ohjeet ja säännöt. Alla on tietoa jokaisesta kulttuuritukimuodosta. 

Innan du söker kulturstöd, läs noggrannt igenom instruktioner och regler om stödformen. Nedan finns mer information om varje kulturstödform.   

Toimi tällä tavalla / Gör så här

Ateljeetuki - Ateljéstöd

Ennen kuin haet - Innan du söker

Ennen kuin haet tukimuotoa, tutustu esitteeseen Ateljeetuki. Lue lisää tukimuodosta Ateljeetuki (ruotsiksi).

Innan du söker, läs mer om Ateljéstöd.

Tukihakemus - Ansökan

Voit tehdä tukihakemuksen kotisivun verkkopalvelun kautta: Ateljeetuki-hakemukseen (ruotsiksi). 

Till ansökan om Ateljéstöd.  

 

En snabb slant 18-25-vuotiaille / För dig mellan 18-25 år 

Ennen kuin haet - Innan du söker

Ennen kuin haet tukimuotoa, tutustu esitteeseen En snabb slant (suomeksi). Lue lisää tukimuodosta En snabb slant (ruotsiksi).  

Innan du söker, läs mer om stödformen En snabb slant.

Tukihakemus - Ansökan

Voit tehdä tukihakemuksen kotisivun verkkopalvelun kautta: En snabb slant - hakemukseen (ruotsiksi). 

Till ansökan om En snabb slant.  

 

Projektituki - Projektstöd

Ennen kuin haet - Innan du söker

Ennen kuin haet tukimuotoa, tutustu esitteeseen Projektituki (suomeksi). Lue lisää tukimuodosta Projektituki (ruotsiksi).  

Innan du söker, läs mer om stödformen Projektstöd.

Tukihakemus - Ansökan

Voit tehdä tukihakemuksen kotisivun verkkopalvelun kautta: Projektituki -hakemukseen (ruotsiksi). 

Till ansökan om Projektstöd.  

 

Projektituki Pronto! - Projektstöd Pronto!

Ennen kuin haet - Innan du söker

Ennen kuin haet tukimuotoa, tutustu esitteeseen Projektituki Pronto (suomeksi). Lue lisää tukimuodosta Projektituki Pronto (ruotsiksi).  

Innan du söker, läs mer om stödformen Projektstöd Pronto!

Tukihakemus - Ansökan

Voit tehdä tukihakemuksen kotisivun verkkopalvelun kautta: Projektituki Pronto - hakemukseen (ruotsiksi). 

Till ansökan om Projektstöd Pronto.  

 

Tuki kulttuurienvälisiiin projekteihin - Stöd till interkulturella projekt

Ennen kuin haet - Innan du söker

Ennen kuin haet tukimuotoa, tutustu esitteeseen Tuki kulttuurienvälisiin projekteihin (suomeksi). Lue lisää tukimuodosta Tuki kulttuurienvälisiin projekteihin (ruotsiksi).  

Innan du söker, läs mer om stödformen Stöd till interkulturella projekt.

Tukihakemus - Ansökan

Voit tehdä tukihakemuksen kotisivun verkkopalvelun kautta: Tuki kulttuurienvälisiin projekteihin - hakemukseen (ruotsiksi). 

Till ansökan om Stöd till interkulturella projekt.  

 

Kirjailijastipendit - Författarstipendier

Ennen kuin haet - Innan du söker

Ennen kuin haet tukimuotoa, tutustu esitteeseen Kirjailijastipendit (suomeksi). Lue lisää tukimuodosta Kirjailijastipendit (ruotsiksi).  

Innan du söker, läs mer om stödformen Författarstipendier.

Tukihakemus - Ansökan

Voit tehdä tukihakemuksen kotisivun verkkopalvelun kautta: Kirjailijastipendi -hakemukseen (ruotsiksi). 

Till ansökan om Författarstipendier.  

 

Kulttuuristipendit - Kulturstipendier

Ennen kuin haet - Innan du söker

Ennen kuin haet tukimuotoa, tutustu esitteeseen Kulttuuristipendit (suomeksi). Lue lisää tukimuodosta Kulttuuristipendit (ruotsiksi).  

Innan du söker, läs mer om stödformen Kulturstipendier.

Tukihakemus - Ansökan

Voit tehdä tukihakemuksen kotisivun verkkopalvelun kautta: Kulttuurituki hakemukseen (ruotsiksi)

Till ansökan om Kulturstipendier.  

 

Toimintatuki - Verksamhetsstöd

Ennen kuin haet - Innan du söker

Ennen kuin haet tukimuotoa, tutustu esitteeseen Toimintatuki (suomeksi). Lue lisää tukimuodosta Toimintatuki (ruotsiksi).  

Innan du söker, läs mer om stödformen Verksamhetsstöd.

Tukihakemus - Ansökan

Voit tehdä tukihakemuksen kotisivun verkkopalvelun kautta: Toimintatuki -hakemukseen (ruotsiksi). 

Till ansökan om Verksamhetsstöd.