Tiedotuslehti ruotsinsuomalaisille

Tiedotuslehti ruotsinsuomalaisille

Göteborgin Kaupungin suomen kielen hallintoaluetyö julkaisee kolme kertaa vuodessa tiedotuslehteä. Lehdessä kerrotaan, miten työ ruotsinuomalaisten oikeuksien toteuttamiseksi Göteborgin Kaupungissa edistyy. Voit lukea myös erilaisista kulttuuritapahtumista ja muista Göteborgin ruotsinsuomalaisia kiinnostavista asioista. Lehti on ilmainen ja kaksikielinen.

Selailuversio

Minä olen Ruotsinsuomalainen 24/20 -selailuversio 

Minä olen Ruotsinsuomalainen 23/2020  selailuversio

Minä olen Ruotsinsuomalainen 22/2020 - selailuversio

Minä olen Ruotsinsuomalainen 21/2019 - selailuversio

Minä olen Ruotsinsuomalainen 20/2019 - selailuversio

Minä olen Ruotsinsuomalainen 19/2018- selailuversio

Minä olen Ruotsinsuomsalainen 18/2018- selailuversio

Minä olen Ruotsinsuomalainen 17/2018 - selailuversio

Minä olen Ruotsinsuomalainen 16/2018 -selailuversio

Minä olen Ruotsinsuomalainen 15/2017 -selailuversio

Minä olen Ruotsinsuomalainen 14/2017 -selailuversio

Mina olen Ruotsinsuomalainen 13/2016 - selailuversio

Minä olen Ruotsinsuomalainen 12/2016 - selailuversio

Minä olen Ruotsinsuomalainen 11/2015 - selailuversio

Minä olen Ruotsinsuomalainen 10/2015 - selailuversio

Minä olen Ruotsinsuomalainen 9/2015 - selailuversio

Minä olen Ruotsinsuomalainen 8/2014 - selailuversio

Minä olen Ruotsinsuomalainen 7/2014 - selailuversio

Minä olen Ruotsinsuomalainen 6/2014 - selailuversio

Minä olen Ruotsinsuomalainen 5/2013 - pdf

Minä olen Ruotsinsuomalainen 4/2013 - selailuversio

Minä olen Ruotsinsuomalainen 3/2013 - selailuversio

Minä olen Ruotsinsuomalainen 2/2012 - selailuversio

Minä olen Ruotsinsuomalainen 1/2012 - selailuversio

Pdf-muodossa

Minä olen Ruotsinsuomalainen 9/2015

Minä olen Ruotsinsuomalainen 8/2014

Minä olen Ruotsinsuomalainen 7/2014

Minä olen Ruotsinsuomalainen 6/2014

Minä olen Ruotsinsuomalainen 5/2013

Minä olen Ruotsinsuomalainen 4/2013

Minä olen Ruotsinsuomalainen 3/2013

Minä olen Ruotsinsuomalainen 2/2012

Minä olen Ruotsinsuomalainen 1/2012

Haluatko tilata lehden paperiversion?

Täytä lehdessä oleva kuponki, leikkaa irti ja pudota postilaatikkoon ilman postimerkkiä. Lehti tulee kätevästi kotiin kannettuna. Voit myös lähettää nimesi ja postiosoitteesi sähköpostisosoitteeseen suomeksi@stadshuset.goteborg.se Kirjoita viestisi otsikoksi ”Lehtitilaus”. Lehtiä löytyy myös kaikista kirjastoista. 

Huom! Jos olet tilannut lehden kotiisi ja olet muuttamassa, muista päivittää osoitteesi joko lähettämällä sähköpostia tai täyttämällä lehdestä löytyvät lomakkeen. Osoitejärjestelmä ei päivity automaattisesti.

 Informationstidning för sverigefinnar

Projektet för Göteborgs Stads anpassning till finskt förvaltningsområde ger ur en informationstidning varje kvartal. Vi berättar hur arbetet för förverkligandet av sverigefinnars rättigheter i Göteborgs Stad går vidare. Du kan också läsa om olika kulturevenemang och annat som kan tänkas intressera sverigefinnarna i Göteborg. Tidningen är gratis och tvåspråkig.


Blädderversion

Jag är Sverigefinne nr 24/2020  blädderversion

Jag är Sverigefinne nr 23/2020  blädderversion

Jag är Sverigefinne nr 22/2020 - blädderversion

Jag är Sverigefinne nr 21/2019 - blädderversion

Jag är Sverigefinne nr 20/2019 - blädderversion

Jag är Sverigefinne nr 19/2018 - blädderversion

Jag är Sverigefinne nr 18/2018 - blädderversion

Jag är Sverigefinne nr 17/2018 - blädderversion

Jag är Sverigefinne nr 16/2018 -blädderversion

Jag är Sverigefinne nr 15/2017 - blädderversion

Jag är Sverigefinne nr 14/2017 - blädderversion

Jag är Sverigefinne nr 13/2016 - blädderversion

Jag är Sverigefinne nr 12/2016 - blädderversion

Jag är Sverigefinne nr 11/2015 - blädderversion

Jag är Sverigefinne nr 10/2015 - blädderversion

Jag är Sverigefinne nr 9/2015 - blädderversion

Jag är Sverigefinne nr 8/2014 - blädderversion

Jag är Sverigefinne nr 7/2014 - blädderversion

Jag är Sverigefinne nr 6/2014 - blädderversion

Jag är Sverigefinne nr 5/2013 - blädderversion

Jag är Sverigefinne nr 4/2013 - blädderversion

Jag är Sverigefinne nr 3/2013 - blädderversion

Jag är Sverigefinne nr 2/2012 - blädderversion

Jag är Sverigefinne nr 1/2012 - blädderversion

Pdf-version

Jag är Sverigefinne nr 9/2015

Jag är Sverigefinne nr 8/2014

Jag är Sverigefinne nr 7/2014

Jag är Sverigefinne nr 6/2014

Jag är Sverigefinne nr 5/2013

Jag är Sverigefinne nr 4/2013

Jag är Sverigefinne nr 3/2013

Jag är Sverigefinne nr 2/2012

Jag är Sverigefinne nr 1/2012

Vill du ha tidningen i pappersformat?

Fyll i dina kontaktuppgifter i talongen i tidningen, riv ut den och lämna i brevlådan. Portot är redan betalt. Då får du tidningen direkt hem till dig i fortsättningen. Du kan också skicka ett mejl till e-postadressen suomeksi@stadshuset.goteborg.se. Ange ”Tidningsprenumeration” som rubrik i ditt meddelande och i texten ange ditt namn och din postadress. Tidningen hittar du också i alla bibliotek.  

OBS! Om du flyttar eller vill avbryta din beställning, se till att skicka informationen till oss via e-post eller med hjälp av formuläret i tidningen. Adressystemet uppdateras inte automatiskt.