Avustukset ja tuki yhdistyksille

Yhdistyksesi voi saada erilaisia tukia Göteborgin kaupungilta. Yhdistyksesi voi hakea avustusta toimintaansa, tiloihinsa tai johtajakehitykseen. Joskus yhdistys ei ehkä tarvitse kehitykseensä rahaa, vaan tukea neuvonnan ja vinkkien muodossa.

Suomen kielen hallintoalueen valtiontuki

Voit hakea tukea suomen kieltä, kaksikielisyyttä ja ruotsinsuomalaista kulttuuria edistäviin tapahtumiin ja hankkeisiin myös suomen kielen hallintoalueen valtiontuesta. Tukea ei kuitenkaan myönnetä yhdistysten omille jäsenille suuntautuvaan perustoimintaan. Mahdollisia tukikohteita ovat esim. lasten ja nuorten kielikurssit ja leirit, teatteri-illat, musiikki, taide, kirjallisuus, festivaalit. 

Avustukset yhdistyksille

Yhdistykset joilla on toimintaa lapsille ja nuorille ( 7-25 vuotiaat)  eläkeläisille ( 65 vuotta tai vanhemmat) sekä henkilöille joilla on toimintarajoite, voivat hakea avustusta seuraaviin toimintoihin urheilu- ja yhdistyshallinnosta: 

 • aktiviteetit
 • koulutukset
 • johtajuuden kehittäminen
 • toimintatilat ja toimintapaikat

Lisää tietoa eri avustustyypeistä (ruotsiksi)

Neuvoja ja tukea yhdistyksille

Jos yhdistyksesi tarvitsee neuvoja jossain kysymyksessä niin urheilu-ja yhdistyshallinto voi auttaa. Kysymykseen voi esimerkiksi tulla johtajien tai jäsenten rekrytointi, toiminnan kehittäminen tai toimintatilat.

Lisää tietoa siitä, mitä neuvontaa yhdistyksesi voi saada (ruotsiksi)

Tuki aatteellisille yhdistyksille

Tekeekö yhdistyksesi sosiaalista työtä, integrointityötä tai työtä toimintarajoitteisten elämän helpottamiseksi? Tällöin yhdistyksesi voi hakea avustusta sosiaaliselta resurssihallinnolta. 

Lisää tietoa aatteellisille yhdistyksille (ruotsiksi)

Yhdistystuki sinun kaupunginosassasi

Haluaako yhdistyksesi hakea avustusta hankkeisiin tai panostuksiin, jotka on suunnattu tietyssä kaupunginosassa asuville ihmisille? Siinä tapauksessa sinun tulee kääntyä kyseisen kaupunginosahallinnon puoleen. Kaupunginosilla on erilaisia avustuksia, joita yhdistyksesi voi hakea. Säännökset siitä mille yhdistyksille ja mihin tarkoitukseen avustuksia myönnetään vaihtelevat. Jokaisessa kaupunginosahallinnossa työskentelee joku, joka tukee paikallista yhdistyselämää eri tavoin.

Lisää tietoa avustuksesta jota saat sinun kaupinginosasta (ruotsiksi)

Säätiöt

Göteborgin kaupunki hallinnoi noin 80 eri tarkoituksiin tarkoitettua säätiötä. Etsi säätiöitä joista voit hakea avustusta. Säätiöillä on erilaiset hakemusajat. Jokaisen säätiön tiedoissa on ilmoitettu, milloin se ottaa vastaan hakemuksia. Tutustu Göteborgin kaupungin säätiöihin.

Säännöt ja hakuajat

Yhdistyksen on useimmiten oltava avustuskelpoinen

Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta yhdistyksen on oltava avustuskelpoinen voidakseen hakea avustusta. Avustuskelpoisuudella tarkoitetaan että yhdistys täyttää tietyt vaatimukset, esimerkiksi että sen toiminnan on suutauduttava lapsiin, nuoriin, eläkeläisiin tai henkilöihin, joilla on toimintarajoite ja että se on rakenteeltaan aatteellinen ja demokraattinen.

Tietoja – Onko yhdistyksesi oikeutettu avustukseen? (ruotsiksi)

Jos yhdistyksesi ei aikaisemmin ole saanut avustusta urheilu-ja yhdistyshallinnolta, yhdistyksen täytyy lähettää hakemus, jotta se hyväksytään avustuskelpoiseksi.

Hakemus yhdistyksen avustuskelpoisuuteen (ruotsiksi)

Avustussäännöt

Täältä löydät lisätietoja eri avustuksista, joita yhdistyksesi voi hakea ja mitkä säännöt ovat voimassa.
 

 Avustussäännöt 2020 (ruotsiksi)

Yhdistysavustusten tärkeät päivämäärät

Yhdistyksesi voi hakea tiettyjä avustuksia milloin vain, mutta osaa avustuksista on haettava tiettyyn päivämäärään mennessä.

Avustukset joita voi hakea milloin vain

 • toimintapaikkatuki
 • alkuavustus
 • koulutusavustus
 • kehittämisavustus

Avustukset joilla on viimeinen hakupäivä

 • aktiviteettiavustus- haetaan puolivuosittain, viimeistään 25 helmikuuta ja 25 elokuuta 
 • toimintatila-avustus 2020 haetaan tammikuu ja 1 maaliskuu välisenä aikana
 • erityinen ylläpito avustus 1 kesäkuu -31 elokuu välisenä aikana
 • erityinen toiminta avustus 1 kesäkuu - 31 elokuu välisena aikana
 • mentorointi avustus 2 tammikuu -31 lokakuu välisena aikana

Tuki aatteellisille yhdistyksille

Avustussuuntaviivoista saat lisätietoa avustuksista, joita organisaatiosi voi hakea ja taloudellisen avun edellytyksistä. 
Avustusten suuntaviivat sosiaalisella alueella ja toimintarajoitealueella (ruotsiksi)

Ohjeista voit lukea lisää projektituen hakemisesta.
Ohjeet projektituen hakemisesta perehdyttämis- ja integraatiotyöhön (ruotsiksi)

 

Tee näin

Tuki lasten/nuorten ja eläkeläisten yhdistyksille

Yhdistysavustusten hakeminen käy nopeimmin verkon kautta.
Hae avustusta suoraan verkon kautta (ruotsiksi)

Ellet voi hakea avustus verkon kautta, voit sen sijaan lähettää täytetyn lomakkeen.
Yhdistysavustusten hakemuslomakkeet (ruotsiksi)

Tuki aatteellisille yhdistyksille

Hae avustusta suoraan verkosta (ruotsiksi)

Kaupunginosasi avustukset

Ota yhteys kaupunginosasi yhdistyskoordinaattoriin, jolta saat lisätietoja saatavilla olevasta tuesta ja kuinka yhdistyksesi voi hakea avustusta.
Etsi yhdistystuki sinun kaupunginosassasi. (ruotsiksi)