Omaistuki

Kotona läheistään hoitava voi saada erilaista tukea ja apua. Läheiselläsi voi olla sairaus tai toimintarajoite, hän voi olla iäkäs tai väärinkäyttäjä tai psyykkisesti sairas. Voit saada apua lomituksen, keskustelutuen tai aktiviteettien muodossa.

Omaistuki on tarkoitettu kaikille. Olet kenties ylimääräistä apua ja hoitoa tarvitsevan henkilön omainen, ystävä tai naapuri. Tilanteesi ja se millaiseksi koet sen, ovat ratkaisevia kunnan arvioidessa tuen ja lomituksen tarvettasi.

Perehdy toimintoihin ja informaatioon

Voit perehtyä kaupunginosassasi tai muualla kaupungin alueella olevaan palveluun. Kyseessä saattaa esimerkiksi olla:

  • toiminnat omaisille
  • informaatio, koulutukset ja luennot
  • omaisryhmät, kahvilat, opintopiirit ja erisisältöiset tapaamiset.

Toimintarajoitteisen lapsen luotsi voi auttaa vanhempia, huoltajia ja omaisia löytämään olemassa olevia tuki- ja toimintamuotoja.

Tarvitsetko lomitusta?

Lomitusta tarvitsevalle omaiselle on olemassa eri vaihtoehtoja. Tarjolla olevia lomitusmuotoja ovat:

  • lomitus vanhustenkodissa
  • lomituspalvelu kotona
  • lyhytaikaiskoti, lyhytaikaisasunto
  • yhteysperhe, yhteyshenkilö
  • tukiperhe
  • leiritoiminta ja kesäsiirtola
  • lyhytaikaishoiva yli 12-vuotiaille koululaisille

Ota yhteys avuntarpeenkäsittelijään tai sosiaalisihteeriin siinä kaupunginosassa, jossa läheisesi asuu. Voitte yhdessä keskustella sopivista vaihtoehdoista ja hakemuksesta.

Etsi vanhustenhuollon avuntarpeenkäsittelijä.
Etsi sosiaalitoimisto

Lisäapua arkipäivään

Saadaksesi erimuotoista apua arkipäivään, sinun on haettava sitä kaupunginosasi avuntarpeenkäsittelijältä jos olet yli 65 vuotta vanha. Jos olet alle 65 vuotta vanha ota yhteyttä sosiaalikonttoriin sinun kaupinginosassa. Voit myös saada tukea omaistukijalta, joka tarjoaa erimuotoista tukea, esimerkiksi keskusteluja ryhmässä tai yksityisesti, luentoja, opintopiirejä ja omaistapaamisia. Täältä löydät kaupunginosasi omaistuen.

Turvahälytin

Henkilö, jota hoidat, voi hakea turvahälytintä. Sen avulla sinä tai läheisesi voitte tehdä hälytyksen, mikäli tapahtuu sellaista mihin tarvitsette apua. Hälytyksen tapahduttua henkilöstö tulee paikalle mahdollisimman pian.

Kotihoitoavustus

Kotihoitoavustus on taloudellinen korvaus, jonka läheisesi voi saada, jos hoidat häntä kotona. Läheisesi voi sitten itse antaa sinulle korvauksen.

Päivähoito

Jos läheisesi tarvitsee ja hänellä on oikeus säännölliseen kuntoutukseen ja aktivointiin, hän voi saada päivähoitoa. Päivähoidon tarkoituksena on myös järjestää sinulle hoitajana muutaman tunnin lomitus.

Kotipalvelu

Sinulla on sosiaalipalvelulain mukaan oikeus saada lomitusta kotipalvelusta, jos hoidat omaista, joka on pitkäaikaissairas, iäkäs tai jolla on toiminnanvajavuus. Tällöin omaisesi voi hakea kotipalvelua.

Vuorotteluhoito

Läheisesi voi hakea vuorotteluhoitoa esimerkiksi kaksi viikkoa kotona ja kaksi viikkoa lyhytaikaispaikassa. Tämä voi olla ratkaisu silloin kun sinä omaisena lähdet matkalle.

Jos sinulla on kysymyksiä

Onko sinulla kysymyksiä omaistuesta? Ota yhteys oman kaupunginosasi omaiskonsulenttiin

Omaistuki esite suomeksi

Filer och dokument